Piteå tror på Teach for Swedens upplägg!

Piteå kommun och Teach for Sweden har inlett ett samarbete. Kommunen vill till hösten 2020 ge personer chansen att göra skillnad på skolor i Piteå, samtidigt som de utbildas till skickliga ledare och lärare i Teach for Swedens ledarskapsprogram. Förvaltningschef Malin Westling delade med sig av sina tankar kring samarbetet.

Hon menar att kvalificerade medarbetare är avgörande för att vi ska lyckas med skolans kärnuppdrag; fortsatt goda kunskapsresultat hos våra elever. De kommande tre åren behöver Piteå kommun rekrytera ett relativt stort antal medarbetare samtidigt som konkurrensen om den bästa kompetensen är stor.

”Om vi ska lyckas attrahera och behålla rätt medarbetare behöver Piteå kommun jobba strategiskt och nytänkande med sin kompetensförsörjning. En av de strategiska åtgärderna är att söka medarbetare via Teach for Swedens ledarskapsprogram”.

Malin har mycket höga förväntningar på samarbetet och tror på TFS upplägg med ett ledarskapsprogram där deltagarna arbetar i skolan samtidigt som de utbildas till behöriga lärare. Att de även får personlig coachning under utbildningen ger extra bra förutsättningar för att de ska vara väl rustade för uppdraget i klassrummen menar hon. På frågan varför man ska söka till Teach for Swedens ledarskapsprogram och jobba i just Piteå svarar hon så här:

”Även om Piteå under en rad år legat i topp när det gäller ranking av skolresultat pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att förbättra kvaliteten och arbetsmiljön ytterligare. I kommunens skolor satsas på en rad projekt; aktionsforskning, kulturell verksamhet och ett aktivt arbete kring digitalisering. Vi erbjuder kreativa och utmanande miljöer där våra lärare förhoppningsvis kan fortsätta att stimuleras och växa i sitt yrke under hela yrkeslivet.”

Vi på Teach for Sweden ser fram emot att hitta modiga ledare som vill arbeta i Piteå!

Foto isbana: Jenny Andersson
Foto Malin Westling: Stina Ederlöv