Skoljobb och Teach for Sweden inleder samarbete!

Teach for Sweden är officiell partner till Skoljobbsmässan som arrangeras av Skoljobb den 27 mars på Clarion Hotel Sign, Stockholm. 

Per Fahlman, COO på skoljobb.se, hur ser du på samarbetet och Teach for Sweden vision om att en dag ska alla barn kunna välja sin egen framtid?
Jag tycker det är otroligt spännande att vi i Teach for Sweden får en partner med vilka vi delar värdegrund med. Vi har en samsyn på hur viktigt det är med rätt person på rätt plats och att arbeta för en bättre framtid. Något som har varit Skoljobbs slogan i många år. Kunskap är avgörande för att minska barriärer och bidra till ett positivare och bättre framtid. Att bidra till att ge barn möjligheten att studera är en självklarhet och att Teach for Sweden har sitt fokusområde på skolor med utmaningar är för mig enormt positivt.

Vi är övertygade om att lärare måste vara tveklösa ledare. Hur ser du på vikten av ledarskap i klassrummet?
Läraryrket är ett av landets finaste uppdrag. Att få vara med att forma morgondagens framtida företagsledare, förskolelärare, läkare, politiker måste vara oerhört inspirerande.  Men det ställer också stora krav inför uppgiften. Att vara en förebild både i yrkesrollen men också på det personliga planet tror jag är avgörande för att få varje individ att växa.

Det behövs fler duktiga lärare för att alla elever ska kunna nå sin fulla potential. Hur jobbar ni på skoljobb.se kring att skapa mötesplatser för arbetsgivare och arbetssökande?
Vi kan med stolthet säga att vi är en av Sveriges första och största jobbportal för matchning mellan arbetsgivare och kvalificerade kandidater inom skola, förskola och universitet.
’I det enkla ligger det mest geniala’ – Albert Einstein. Vår tjänst fungerar som så att arbetsgivare publicerar lediga tjänster på Skoljobb.se och vi matchar den tjänst som passar med rätt kandidat. Utöver det profilerar vi arbetsgivare i olika forum, exempelvis Skoljobbsmässan, på sociala medier etc. Vi samarbetar idag med över 150 arbetsgivare inom skolsektorn på olika sätt.

Hur ser du att samarbete kan bidra till att hitta fler duktiga lärare?
Att bidra med en helhetslösning på lärarbristen kan varken TFS eller vi stå för. Däremot att lyfta upp läraryrket som ett av Sveriges finaste jobb, att bidra till att fler väljer att gå lärarutbildningen eller att omskola sig till pedagoger samt att ta till vara på kvalificerade nyanlända personer. Även att vara en röst i debatten för bättre villkor och förutsättningar, där är jag övertygad om att både Skoljobb och Teach for Sweden har mycket att bidra med.

Åsa Jakobsson, ansvarig för placering på TFS, hur ser du på samarbetet och de möjligheter det öppnar?
Vi verkar för en likvärdig skola genom bra ledarskap i klassrummen utifrån övertygelsen att alla barn kan. Då behövs det lärare som är ledare. Ledare som hjälper eleverna att tro på sig själva och som får dem att våga och vilja. Men vi kan inte göra det själva. Vi behöver samverka för att ge fler barn chansen att nå sin fulla potential. I Skoljobb har vi hittat en partner som ställer upp på vår vision och som också arbetar för att placera ut skickliga lärare i klassrummen. Om alla barn får förutsättningar att lyckas i klassrummet kan vi bygga ett starkt demokratiskt samhälle där mångfald, kunskap och kreativitet driver Sverige framåt.

Hur ser du att samarbete kan bidra till att fler elever får träffa motiverade, engagerade lärare som vill göra skillnad i klassrummet?
Vi vet att det finns ett stort intresse för att jobba i skolan och utbilda sig till lärare. Över 2000 har sökt till vårt ledarskapsprogram och 170 går eller har gått programmet. Att kunna erbjuda personer som valde en annan start i sin akademiska karriär en möjlighet att utbilda sig till lärare känns otroligt viktigt. För oss är det avgörande att det finns skolor som anställer våra TFS:are under programmets två år. Genom samarbetet med Skoljobb ökar våra möjligheter att nå ut till fler skolor runt om i Sverige som vill anställa våra TFS:are.