Skolverkets nya statisk över skolresultat

Den 26 september, redovisade Skolverket statistik över skolresultat för de elever som avslutade årskurs nio våren 2019.

Statistiken visar att en av de viktigaste faktorerna för elevernas skolresultat är föräldrarnas utbildningsbakgrund. Både vad gällande behörigheten till gymnasieskolan och meritvärde.

Av de elever som har minst en förälder med eftergymnasial utbildning var det 92,8% som var behöriga till gymnasieskolan. För de elever vars föräldrar har högst eftergymnasial utbildning ligger behörighetssiffran i stället på 75,7 %. När det gäller meritvärde är skillnaden 50 poäng mellan de två grupperna, 252 respektive 202 poäng.

Teach for Sweden tycker inte att barns framgång i skolan ska begränsas av deras föräldrars utbildningsnivå, vilken skola de går i eller deras socioekonomiska bakgrund. Vår vision är att en dag ska alla barn kunna välja sin egen framtid.

Läs mer om Teach for Swedens arbete för en likvärdig skola här: http://bit.ly/2XAnbHd

Här hittar du Skolverkets rapport i sin helhet: https://bit.ly/2lXMUIG