Partnerskap


Vill ditt företag att barns framgång i skolan inte ska begränsas av deras föräldrars utbildningsnivå, vilken skola de går i eller deras socioekonomiska bakgrund?


 

2020 gick var sjunde elev ut högstadiet utan gymnasiebehörighet. Samtidigt råder det en stor kompetensbrist i Sverige och företags tillväxt hämmas. Genom ett samarbete med Teach for Sweden är företag med och bidrar till att fler barn når målen i skolan. Först när alla barn når sin fulla potential kan landet Sverige nå sin.

Att stödja Teach for Sweden är en unik möjlighet att göra ett aktivt ställningstagande för barns rätt till en likvärdig skola. Genom att ta ställning i frågan kan ditt företag inte bara göra skillnad för enskilda elever, utan även bidra till att trygga kompetensförsörjningen för svenskt näringsliv i framtiden.

Det är speciellt relevant för oss inom industrin som långsiktigt har behov av medarbetare med teknisk bakgrund.

Beijer Alma stöttar Teach for Sweden.

Läs mer

Varför samarbeta?

Som partner till Teach for Sweden bidrar företag till att förändra framtiden för barn i behov av skickliga ledare i klassrummet. Ett samarbete ger ditt företag möjlighet att: 

  • Bidra till att förändra framtiden för tiotusentals barn. De barn som har sämst förutsättningar.
  • Skapa medarbetarengagemang – både på chef och medarbetarnivå.
  • Möt barnen i klassrummen och gör skillnad på riktigt genom skräddarsydda workshops.

Vi erbjuder olika samarbetsformer och ett partnerskap med oss innebär många fördelar som kan stärka er verksamhet inom exempelvis HR och profil i frågor om samhällsengagemang. 

Ta kontakt med Sabinor så berättar hon gärna vad ett samarbete med Teach for Sweden kan ge ditt företag! 

Finansiering


Teach for Sweden är en ideell stiftelse som verkar för en likvärdig skola genom bra ledarskap i klassrummen utifrån övertygelsen att alla barn kan. Vi samarbetar med flera aktörer från både den privata och offentliga sektorn och vår verksamhet finansieras av partner i båda lägren.

För oss är det viktigt att hålla kontakt med både den privata och offentliga sektorn eftersom vi tror att det är genom gemensamt ansvarstagande vi kan genomföra förändringar. Vi söker ständigt efter fler företagspartners som vill vara med och stötta Teach for Sweden i arbetet att uppnå en likvärdig skola för alla barn.

Huvudpartners


Våra samarbetspartners


 

 

beijer alma