Teach for Sweden student

Är du redo att ta nästa steg efter studierna?

 

Ansökan är öppen till 16 mars 2023. Nästa programstart är hösten 2023.

Det är dagens barn som ska ta över världen i framtiden. För att klara det behöver de rättvisa förutsättningar i skolan, och goda förebilder. De behöver någon som du. Genom oss kan du läsa in lärarexamen på två år, samtidigt som du får möjlighet att arbeta som lärare under tiden. Med full lön. Efter de två åren kan du fortsätta på din redan inslagna väg, eller fortsätta som lärare. Din kunskap och passion kan tända gnistan i framtidens vuxna. Du kan bli den där läraren de minns för alltid.

 

Är du student och undrar vad du ska göra efter dina studier? Sök ledarskapsprogrammet – tillsammans kan vi göra skillnad för morgondagens vuxna.


1 av 7 elever når inte målen i årskurs nio

och går ut högstadiet utan gymnasiebehörighet*. Det motsvarar över 18 000 barn som inte kan fortsätta sin utbildning och riskerar att hamna i ett livslångt utanförskap.

*Skolverket 2021

Föräldrarnas utbildningsnivå är den största påverkansfaktorn

för hur väl eleverna lyckas i skolan*. Idag är andelen elever som är behöriga till gymnasiet 18% lägre bland dem vars föräldrar saknar eftergymnasial utbildning.

* Skolverket 2021

Nästan var tredje lärare är obehörig

i grundskolan idag*. Lärarbristen är störst i socioekonomiskt utsatta områden**. Flest lärare saknas inom ämnena matematik och NO.

*Skolverket 2021
**Lärarförbundet 2017 

Vi vill lösa problemet

Att skolan idag inte är likvärdig får konsekvenser för Sverige och utan gymnasiebehörighet riskerar många barn att hamna i ett livslångt utanförskap.

Därför skapar vi ett nätverk av duktiga ledare som förstår problemet på en djupare nivå. De gör inte bara skillnad i klassrummet utan kan vara med och lyfta frågan utanför skolsystemet. För ett bättre Sverige där alla barn kan välja sin egen framtid!

Varför ska du gå ledarskapsprogrammet?

Du kan vara en match om du:

  • Brinner för ditt ämne.
  • Inspireras av att inspirera andra.
  • Vill jobba med ledarskap i din framtida karriär.

Det här ger programmet dig:

  • Ett meningsfullt jobb där du gör skillnad för barn varje dag.
  • Två år personlig ledarskapscoaching tillsammans med din ledarutvecklare.
  • En lärarexamen.

Efter programmet kan du:

  • I din lärarroll fortsätta att leda barn in i framtiden.
  • Driva skolutvecklingsfrågor utanför klassrummet.
  • Använda kunskapen från programmet för att ta dig an en annan ledarroll – till exempel som gruppledare eller chef i näringslivet.

Bli en del av lösningen

Studerar du ett STEM-ämne eller moderna språk? Vill du jobba med något meningsfullt efter studierna? Vill du vara med och skapa en likvärdig skola? Då passar du kanske i vårt ledarskapsprogram!

Ledig tjänst – bli vår nya ledarutvecklare

Trivs du med att bygga relationer och vill göra den svenska skolan...

Läs mer

Satsa på fler behöriga lärare och stoppa rekryteringen till gängen

Fler behöriga lärare, en 10-årig politisk plan för skolan och media som...

Läs mer

Ansökan stängd – nytt intresserekord!

Nu har vi stängt ansökan för 2024 och i år har vi...

Läs mer