Besök oss på Almedalen 2017

Almedalen 2017 går av stapeln nästa vecka och självklart är Teach for Sweden på plats, och vi vill gärna träffa dig! Almedalsveckan är en av...

Läs mer

Almedalen 2017: Fler vägar in till läraryrket – hur får vi vackra ord att bli verkstad

17 07 06, 10.00
Cramérgatan 3, 621 57 Visby, Sverige

Lärarbristen är akut och förvärras av många avhopp från lärarutbildningen. Samtidigt ökar intresset för andra vägar till läraryrket. Hur tar vi tillvara på denna utveckling...

Läs mer

Almedalen 2017: Industrins kompetensförsörjning 2030 – framtidens lärare i teknik, naturvetenskap, matematik

17 07 06, 09.50
S:t Hansgatan 18, 621 57 Visby, Sverige

Behovet av skickliga lärare inom teknik, naturvetenskap och matematik kommer inte minska, utan tvärtom. Men vi saknar framtidens lärare i dessa ämnen. Vi kommer alla...

Läs mer

Almedalen 2017: Hur kan kvinnor som förebilder bidra till ökad jämställdhet på chefsnivå?

17 07 03, 15.00
Visby

Sann jämställdhet i arbetslivet är fortfarande långt borta. Frånvaron av kvinnor som förebilder på traditionellt mansdominerade arenor är en utmaning som bidrar till att problemet...

Läs mer