Teach for Sweden erhåller flerårigt stöd från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond har valt att stödja Teach for Sweden i sitt fortsatta arbete för en likvärdig skola. Genom ett flerårigt bidrag möjliggörs Teach for Swedens ambition att öka upp programmet och nå ut till fler regioner och kommuner.