Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.

Teach for Sweden håller i riksdagsseminarium

Teach for Sweden (TFS) och Luleå Tekniska Universitetet (LTU) har under sju års samarbete utvecklat en framåtsyftad lärarutbildning som utvecklar yrkesskickliga lärare. Lärare som genom sitt ledarskap och lärarskicklighet i klassrummet bidrar till att alla Sveriges barn får möjlighet att nå målen i skolan. Syftet är också att vara en katalysator för lärarutbildningens utveckling och bidra till en bredare och förnyad palett av framgångsrika vägar till läraryrket. Någonstans längs vägen vill LTU och TFS bygga den bästa lärarutbildningen i Sverige, Norden och Europa. Inte för att vara nummer ett, utan för att alla elever ska kunna nå sin fulla potential.

Den 28 april anordnade Gunilla Svantorp (S) ett riksdagsseminarium tillsammans med Teach for Sweden. Hon inledde seminariet tillsammans med TFSs verksamhetschef Ida Karlberg Gidlund. Biträdande professor och avdelningschef Maria Johansson (LTU) redogjorde tillsammans med Sanna Lundh (TFS) för hur den särskilt kompletterande utbildningen är utformad för att leda likvärdighet i klassrummet. Samuel Engblom (S), Lars Hjälmered (M) och Fredrik Christensson (C) reflekterade därefter och betonade vikten av skickliga lärare i klassrummen. Seminariet besöktes av andra riksdagspartier, fackförbund, skola och UKÄ.