Teach for Sweden on Tour

I tisdags besökte vi teknologkåren vid Lunds tekniska högskola! Vi träffade många engagerade studenter och de visade ett glädjande stort intresse för programmet! Ett stort tack till Lunds tekniska högskola för en lyckad lunchföreläsning! Måndagen den 3 februari fortsätter vår turné till tekniska högskolan i Linköping!