TFS träffar Österrikes utbildningsminister

Österrikes utbildningsminister Gabriele Heinisch–Hosek och Ida Karlberg Gidlund medverkade på avslutningen för sommarinstitutet för Teach for Austrias kandidater.

Ida Karlberg Gidlund talade tillsammans med Östterikes utbildningsminister Gabriele Heinisch-Hosek. Gabriele belyste vikten av läraryrket och Ida talade om skillnaden som varje lärare gör för eleverna ute i klassrummet. Avslutningen hölls på utbildningsdepartementet i Wien.