Vi välkomnar Human Capital som ny partner

Vi är glada över att Human Capital blir ny partner till Teach for Sweden. Partnerskapet bidrar till Teach for Swedens fortsätta arbete för en likvärdig skola genom ledarskap.

– Human Capital är ett rekryteringsföretag med inriktning inom bank, försäkring och ekonomi. Sedan starten 2006 har vi genomfört över 25 000 intervjuer och kundmöten, och på nära håll haft möjlighet att se trender och utvecklingar på arbetsmarknaden. Det blir allt viktigare att ha en akademisk utbildning för att på bäststa sätt komma in i arbetslivet, berättar Robert Kerje partner på Human Capital.  

Teach for Sweden arbetar i områden där flera ungdomar riskerar att inte uppnå gymnasiebehörighet. Det leder i de värsta fallen till ett långt utanförskap. Flera av de områden har också ett stort behov av kompetenta lärare som kan stödja ungdomarna i arbetet med att nå målen.

– Över hälften av Sveriges bolag inom branschen ser det som en stor utmaning att hitta rätt kompetens i syfte att optimera sin verksamhet. Därför ser vi det som en självklarhet att medverka i arbetet med att utbilda, inspirera och fånga upp den fantastiska framtida arbetskraft som just nu formas runt om i Sveriges skolor fortsätter Robert.

 – Teach for Sweden är glada att Human Capital valt att stödja vårt arbete, Sverige har inte råd att tappa elever på grund av deras socioekonomiska bakgrund och med Human Capitals bidrag och kunskap kan vi vidareutveckla vårt arbete, avslutar Ida Karlberg Gidlund, verksamhetschef Teach for Sweden