David Näsvall tillsammans med ett barn som deltar i Unga äventyrare, båda skrattar

”Vi är Unga äventyrare” – hur David och Matilda lyckades skapa en gemenskap för barnen i Bergsjön

För många svenskar har fotbollsklubben, dansföreningen eller Scouterna varit en viktig och självklar del av barndomen. Ofta framställs föreningslivet som något unikt för Sverige och de flesta svenskar är eller har varit medlemmar med olika typer av engagemang i någon förening. Men inte alla barn i Sverige har tillgång till föreningslivet. Det ville TFS-medarbetare David och hans fru Matilda ändra på – de grundade Unga äventyrare, föreningen som gör det lätt för barn att upptäcka och testa olika aktiviteter i närområdet: ”Vi vill att de ska känna att hela Göteborg-området tillhör dem.”

Många föreningar har idag svårt att fånga upp barn och ungdomar som kommer från socioekonomisk utsatta områden. ”Det finns många integrationsprojekt där barn får träffas men man vet från forskningen att det bara kan lyckas om man möts på lika villkor, vilket de inte gör. Både för att språket är svenska och där har vissa barn en fördel, och också när man möts i en friluftsmiljö där vissa barn har bra kläder och utrustning och andra inte”, förklarar David. Andra trösklar kan var föräldrarnas förmåga att skjutsa barnen till olika aktiviteter, passa tider, anmäla barnen via ett formulär, fixa matsäck eller betala för aktiviteter.

Unga äventyrare Göteborg

Friluftsliv för alla

David och Matilda såg ett behov: ”Vi ville göra det möjligt för barnen att delta i föreningslivet, växa som individer och sedan ge det vidare till andra – som ringar på vattnet.” Målet var att bygga en gemenskap som barnen kan känna sig tillhörig till och skapa trygghet i gruppen: ”De skulle känna att de också är klättrare, paddlare och äventyrare.”

I slutet av 2017 jobbade Matilda som vikarie på Bergsjöskolan. Det är en skola där mer än hälften av eleverna går ut högstadiet utan att vara behörig att söka till gymnasiet. Nästan alla har annat modersmål än svenska och bara var femte förälder har eftergymnasial utbildning. I stadsdelen Bergsjön lever dessutom två av fem i relativ fattigdom. Många familjer har inte råd med fritidsaktiviteter. Tillsammans med sin man David, som då jobbade som lärare på en annan skola i Göteborg, grundade Matilda föreningen ’Unga äventyrare’. På Bergsjöskolan fick de möjlighet att träffa två klasser i årskurs två. ”Vi frågade helt enkelt barnen: Vill ni vara med?”, minns David.

Vi ville göra det möjligt för barnen att delta i föreningslivet, växa som individer och sedan ge det vidare till andra – som ringar på vattnet.

För att möjliggöra deltagandet för de drygt 40 barnen som ville delta försökte de att ta bort alla trösklar och hinder som gör det svårt för barn att vara aktiv i annat föreningsliv: De träffas varannan söndag, samma tid vid barnens skola, dit de själva kan ta sig. De behöver aldrig ta med sig någonting eller anmäla sig. Volontärerna fixar matsäck och eventuell utrustning och sköter all kontakt via sms med föräldrarna eller barnen när de är tillräckligt stora. Självklart är alla aktiviteter gratis.

Äventyret finns runt hörnet

Tanken med föreningen har hela tiden varit att hjälpa barnen att upptäcka aktiviteter och möjligheter i deras närområde: ”Äventyret finns runt hörnet! Det finns grottor, berg och massa med saker bara ett promenadavstånd från deras skola”, menar David.

Tillsammans med barnen har de till exempel fiskat i Bergsjön, krypt i grottor i Utbybergen, klättrat, utforskat Göteborgs skärgård, gått på museum, besökt en hinderbana och paddlat kanot. Vid dåligt väder får de vara i Bergsjöskolans lokaler. De organiserar dessutom ett övernattningsläger en gång per termin – med korvgrillning, spökhistorier och lekar.

Hållbarhet och miljön ligger David och Matilda nära hjärtat och de hoppas även kunna fostra barnen till samhällsengagemang och miljömedvetenhet: ”Vi vill att de ska bry sig om naturen och då behöver de vistas i naturen.” Tillsammans har de därför även gjort en del hållbarhetsprojekt som till exempel plockat skräp och byggt fågelholkar.

”Det är helt fantastiskt när barnen berättar att de åkte med sin pappa till hinderbanan som vi visade dem. Vi vill att de ska upptäcka sin närmiljö och ta för sig mer av det som finns. Det finns väldigt många aktiviteter i Göteborg som inte kostar någonting”, säger David. Eftersom aktiviteterna nästan alltid är gratis klarar sig föreningen till största del på aktivitetsbidraget från Göteborgs stad. Resten finansieras genom stödmedlemmar.

Unga äventyrare Göteborg

Här är alla barn välkomna

David och Matilda investerar mycket tid och energi i föreningen. David erkänner att det inte alltid är lätt: ”Det är utmanande att vara fritidsledare i den här miljön, precis som att det är utmanande att vara lärare i den här miljön. Vi vill att alla barn kan vara med, även de som inte klarar av att passa in i de vanliga ramarna – som att stå still, vara tyst och lyssna. Så det tar mer energi än om man bara har en grupp med barn som inte har dessa utmaningar.”

Vi vill att alla barn kan vara med, även de som inte klarar av att passa in i de vanliga ramarna – som att stå still, vara tyst och lyssna.

”Det är också svårt för att vi har vissa regler och normer, men de andra 13 dagarna där vi inte träffar dem lever de i andra normer. I vissa miljöer ska man vara på ett visst sätt för att passa in – tuff, kaxig och hård. Det är normen för dem som ger acceptans i många sammanhang. Men det är inte accepterat i vår förening och är snarare någonting som vi visar aversion mot. Det blir en konflikt för vissa barn”, förklarar David.

Trots utmaningarna är de glada att de har lyckats att bli en del av ungarnas barndom. Idag är det ungefär 20 barn som är aktiva i Unga äventyrare, de äldsta går i sjuan och har varit med i fem år. ”Vi ger dem väldigt mycket kärlek och engagemang. Man får inte alltid lika mycket tillbaka som man ger, men det man får tillbaka är oerhört värdefullt” menar David. Som när de hade läger på en Scoutgård och ett av barnen sa: ”Vi är inte scouter. Vi är ju unga äventyrare!” ”De kände att de har en egen rörelse, en egen identitet och det var det vi ville skapa”, säger David.

De kände att de har en egen rörelse, en egen identitet och det var det vi ville skapa

Unga äventyrare Göteborg

Att leda barn

Det som har varit viktigast för volontärerna i Unga äventyrare är att skapa en relation med alla barn – något som David har tagit med sig från sin egen tid i TFS:s ledarskapsprogram: ”Du behöver skapa en personlig relation med alla elever, speciellt med de elever som utmanar dig mest.”

Du behöver skapa en personlig relation med alla elever, speciellt med de elever som utmanar dig mest.

David är i botten ingenjör som genom ledarskapsprogrammet har blivit lärare. Nuförtiden jobbar han som ämnesdidaktiker och analytiker på Teach for Sweden och lär själv ut ämnesdidaktik till TFS:s programdeltagare på partneruniversitetet Luleå tekniska universitet.

Erfarenheterna och verktygen från programmet är till stor nytta i föreningen, till exempel när det kommer till konflikthantering: ”Barn vill göra rätt och de vill bli accepterade. Men vi behöver hjälpa dem att göra rätt. Om man möter ett beteende med bestraffning är risken väldigt stor att barnet vänder sig mot en. Vill man förändra ett beteende behöver man möta det med respekt, lyhördhet, empati och förståelse. Det har vi jobbat mycket med i  ledarskapsprogrammet och det har även varit grunden i Unga äventyrare.”

Mer om Unga äventyrare kan du läsa på deras hemsida: http://www.ungaaventyrare.se/

Här kan du läsa mer om Davids resa från ingenjör inom solcellsbranschen till lärare.