Pressmeddelande: Utbildningsministern talar på programavslutning

På fredag den 4 juni mellan 13.00- 15.30 håller organisationen Teach for Sweden, som omställer akademiker till att bli lärare, en programavslutning för 45 personer som startade ledarskapsprogrammet 2019. Under avslutningen firas de färdigutbildade lärarna och det ges en tillbakablick på åren som gått samt en framåtblick på det fortsatta arbetet för en likvärdig skola.

Utbildningsminister Anna Ekström kommer delta och hålla ett tacktal till deltagarna för att de har valt läraryrket och gör skillnad i klassrummet.

Teach for Sweden är en religiöst och politiskt obunden stiftelse som arbetar för en likvärdig skola, där alla barn har möjlighet att bli sitt bästa jag. Genom att rekrytera akademiker till ett två år långt ledarskapsprogram, där de läser in lärarexamen samtidigt som de arbetar på en högstadieskola, bidrar Teach for Sweden till att fler elever når målen i skolan.

Avslutningen kommer att genomföras digitalt. Vid intresse att delta kontakta Teach for Swedens kommunikatör Katarina Tomhill på mejladressen: katarina.tomhill@teachforsweden.se.