Gruppbild på programdeltagarna i cohort 21.

Var femte examen inom kemi- och fysik i årskurs 7–9 kommer via oss

Vi på Teach for Sweden motverkar den akuta lärarbristen i Sverige, framför allt inom matematik och naturvetenskapliga ämnen. 2021 kom var femte kemi- och fysiklärare via vårt tvååriga ledarskapsprogram.

– Vi är stolta över att har bidragit med över 350 skickliga lärare till klassrummen sedan 2013. Det är människor som troligtvis inte hade blivit lärare om inte vårt ledarskapsprogram fanns. Vi ger dem möjligheten att byta karriär utan att behöva gå tillbaka till heltidsstudier, säger vår vd Ida Karlberg Gidlund.

Skolverket släppte en ny rapport den 14:e december 2021 som visar att omkring 12 000 behöriga lärare kommer saknas fram till år 2035. Enligt Skolverket behövs det särskilda insatser till ämneslärare med inriktning mot årskurs 7–9, där bristen bedöms blir störst. Redan idag råder det brist på behöriga ämneslärare, framför allt inom matematik och naturvetenskapliga ämnen. För att motverka detta behövs det dels insatser från många aktörer som kan bidra med olika perspektiv och dessutom snabba och flexibla vägar in i läraryrket.

– Att vi har stort brist på lärare är ett mycket allvarligt problem. Vi kan bara öka likvärdigheten i den svenska skolan om alla elever får undervisning av skickliga och behöriga lärare, säger Ida.

Vi på Teach for Sweden möjliggör för akademiker att byta till läraryrket. Genom att rekrytera akademiker till ett tvåårigt ledarskapsprogram, där de läser in lärarexamen samtidigt som de arbetar på en högstadieskola, bidrar vi till att fler elever når målen i skolan.

Vi fokuserar framför allt på matematik, NO och teknik – de ämnen där det saknas flest behöriga lärare. 2021 kom drygt var femte examinerad kemi- och fysiklärare i årskurs 7–9 via vårt ledarskapsprogram. Just nu rekryterar vi våran 10:e cohort, som ska påbörja sin ledarskapsresa hösten 2022. Ansökan till programmet är öppen fram till 28 februari 2022. Sök här!