Våra regioner växer

Till hösten rekryterar vi 75 ledare, det innebär att vi har möjlighet att utöka våra regioner och nå ännu fler elever.

Eftersom det är en stor grupp ledare som till hösten ska placeras så har vi redan tecknat avtal med flera nya samarbetspartners. Nya för i år är bl.a. Boden, Borås, Lidingö, Kunskapsskolan och Åstorp. Du kan se alla våra partners här. Vi har pratat med Pär Arvidsson Fäldt, förvaltningschef grundskolan i Borås kommun, om det kommande samarbetet med Teach for Sweden.

Varför har Borås kommun valt att samarbeta med Teach for Sweden?

Det finns flera anledningar. Borås Stads skolor har de senaste femton åren varit ledande inom flera områden inom skolan, t ex formativ bedömning och IKT-satsningar. Däremot har organisation och styrning försvårat arbetet genom att staden organiserats i tre stadsdelar.

Under hela 2016 förbereddes därför en omfattande organisationsförändring mot facknämnder och fackförvaltningar. Ungefär samtidigt blev bristen på lärare påtaglig i hela Sverige, och ett stort partssammansatt arbete med att stärka läraryrkets attraktivitet utifrån tre delar; arbetsmiljö, lönebildning och kompetensförsörjning. Som fjärde del har den nya förvaltningen identifierat ledarskap som en avgörande faktor för framgång i skolan, både rektors ledarskap och lärarens ledarskap.

I samband utvecklingen under hösten 2016 fick vi kontakt med Teach for Sweden och vi insåg genast att ett samarbete skulle kunna utgöra en viktig del i vår strategi.

Vilka förväntningar har ni på samarbetet?

Våra förväntningar är förstås att kunna knyta upp skickliga personer med delvis annan bakgrund än den gängse. Men också att det är ett starkt värde att visa på konkreta exempel på hur man vidgar perspektivet och kan tänka om skola och lärande i ett större sammanhang.

Vill du veta mer?

Ledarskapsprogrammet är en resa och kommer ge dig en chans att göra skillnad och vidareutveckla dina ledaregenskaper. Läs mer om vårt ledarskapsprogram

Är du en rektor som till hösten behöver tillökning i lärarkåren? Läs mer om placering