Bild på TFSare och rektor på ryaskolan

Ville göra skillnad, på riktigt!

Angelica Lundin sökte sig aktivt till det som i media kallats Sveriges sämsta skola. För hon ville göra skillnad – på riktigt.

– Jag har utvecklats enormt som ledare, lärare och inte minst som människa, säger hon efter att ha arbetat en tid på skolan

Idag har skolan lyckats vända utvecklingen.


Angelica Lundin, TFS-alumn och lärare på Ryaskolan – doktor i teoretisk kemi där hennes forskning handlade om alternativa energikällor.

Angelica, varför sökte du till TFS-ledarskapsprogram?

Jag hade under en längre tid funderat på att byta yrkesväg och lockades av läraryrket. När jag såg TFS ledarskapsprogram kände jag direkt att det stämde med min bild av läraryrket, mina värderingar och att det skulle ge mig en bra start in i skolans värld.

Hur upplever du att du utvecklats genom att gå TFS-ledarskapsprogram?

Jag har utvecklats enormt som ledare, lärare och inte minst som människa. Jag har lärt mig om mina styrkor och svagheter och kunskap om hur jag kan göra skillnad genom min undervisning.

Vi har fått en bra överblick på aktuell forskning, moderna och effektiva arbetsmetoder. Ledarskapsprogrammet har gett mig insikt i hur komplext läraryrket är men det har också gett mig stöd och verktyg för att utföra ett bra arbete, inte minst genom de fantastiska människor som leder eller deltar i programmet.

Hur kommer det sig att du valt att jobba på Ryaskolan?

Ryaskolan har de senaste tre åren arbetat aktivt och med gott resultat för att lyfta resultaten på skolan. Jag valde att söka mig till skolan när en lärartjänst som också innebär att leda skolutveckling blev ledig. Vid första mötet med skolledning kände jag direkt ett stöd och förtroende för att få fortsätta utvecklas som lärare och även att få vara med och påverka utvecklingen av skolan för att undervisningen ska bli så bra och effektiv som möjligt.


Olle Levin, TFS:are och lärare på Ryaskolan – civilingenjör med inriktning mot Kemiteknik på Chalmers och jobbade tidigare på ett bioteknikföretag.

Olle, varför sökte du till TFS-ledarskapsprogram?

Jag sökte för att jag ville göra skillnad för barn och ungdomar och märkte att det var något jag tyckte om att arbeta med.

Hur upplever du det är att arbete i skolan?

Jag upplever att det har sina upp och nedgångar. Många ungdomar sliter och behöver mycket stöd för att klara skolan. Ibland känner jag att jag inte räcker till och det hade behövts mer stöd till barnen men på det stora hela har jag ett gott intryck av arbetet i kommunen med fantastiska kollegor och chefer.

Vad är ditt bästa minne hittills?

De små stunderna när man verkligen får en djupare kontakt med en elev vilket förhoppningsvis gör att de får en ny syn på sin egen skolgång.


Rektor Paula Palmdahl

Varför har du anställt en TFS-ledare?

Vi hade behov av lärare med behörighet i ämnena no och matte och har goda erfarenheter av TFS.

Hur upplever du att det har varit att som rektor ta emot en TFS-ledare till Ryaskolan?

Vi har haft två TFS:are som har arbetat på vår skola och de har fungerat mycket bra. De är professionella och har goda ämneskunskaper.

Hur har samarbetet med Teach for Sweden fungerat?

Samarbetet har fungerat mycket bra i alla avseenden.


Läs gärna mer om vårt program, våra placeringssamarbeten och hur du kan göra skillnad!