Teach for All bok

What leadership do we need now? – gratis e-bok om framtidens ledarskap

Det är kriser överallt – vilken sorts ledarskap behöver vi för att skapa en bättre framtid? Tillsammans med författare från sex kontinenter har vi skrivit en uppsatssamling som svarar på denna fråga. Boken ges ut av Teach for All.

Världen har vänts upp och ner av pandemin, och dess effekter har förvärrat orättvisor och utmaningar för marginaliserade barn. Andelen 10-åringar som inte kan läsa och förstå en enkel skriven text har exempelvis ökat till 70 % i låg- och lågmedelinkomstländer. Vår tids utmaningar – från pandemin till klimatkrisen – kan tyckas överväldigande, men de ger också en möjlighet att föreställa sig en ny väg framåt och fundera över vilken typ av ledarskap vi behöver för att forma en bättre framtid.

Denna samling av uppsatser presenterar olika perspektiv från lärare, studenter, alumner och personal i nätverket Teach for All, bland annat TFSs Ida Karlberg Gidlund och Sara Heinrich. Tillsammans belyser de vilken typ av ledarskap vi behöver utveckla i våra elever, lärare och oss själva för att bygga rättvisa samhällen i vilka alla barn har möjlighet att frodas. Tillsammans representerar dessa uppsatser en uppmaning till oss att utöva en ny form av ledarskap— syftedrivet, kollektivt och med en vilja att förändra orättvisa system och föreställa sig nya vägar framåt.

E-boken ”What leadership do we need now? Voices from the Tach for All network on how we can shape a better future” kan du här ladda ner gratis.

Teach for All är ett globalt nätverk där vi, tillsammans med 61 andra nationella organisationer världen över, arbetar för att varje barn ska ha tillgång till en likvärdig utbildning. Oavsett vilken del av världen du bor i. Alla organisationer i det globala nätverket är lokalt finansierade, lokalt styrda och anpassade efter den lokala kontexten men enas under en gemensam vision om alla barns rätt till en utmärkt utbildning.