Teach for Sweden

Stöd oss

shutterstock_36982579_BW_web

Bakom Teach for Sweden står ett antal partnerföretag, samarbetspartners och möjliggörare som har valt att stötta initiativet i olika omfattning. Teach for Sweden engagerar och samarbetar med en bred variation av aktörer från den privata och offentliga sektorn. Gemensamt är förståelsen och viljan att bidra till att skapa en mer likvärdig skola.

Att stödja Teach for Sweden är en unik möjlighet att göra ett aktivt ställningstagande för barns rätt till en likvärdig skola och Sveriges fortsatta konkurrenskraft. Det ligger i såväl elevernas, näringslivets som övriga samhällets intresse att alla unga får möjlighet att tillgodogöra sig en likvärdig utbildning.

Logotyp hemsidan
Teach for Sweden innehar 90-konto och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll

Samarbetet mellan er och Teach for Sweden kan ske på många olika sätt. Klicka på alternativen nedan eller i menyn till höger för att veta mer.

A Partner in the Global Education Network Teach For All