Landingpage rekrytering C24

Gör skillnad för
dina elever.

Anställ en
skicklig lärare.

Vi utbildar motiverade deltagare som gör skillnad för eleverna i klassrummet.

Alla barn ska ha rätt att välja sin egen framtid!

Men för att klara det behövs goda och rättvisa förutsättningar. Idag är skolan ojämlik och lärarbristen alldeles för hög. Därför rekryterar vi akademiker som under ett tvåårigt ledarskapsprogram läser in lärarexamen, samtidigt som de arbetar på högstadieskolor med stora behov. Tillsammans kan vi hjälpa eleverna att tro på sig själva och sin framtid.


Under 10 år har:

Cirka 400 akademiker gått ledarskapsprogrammet

Tillsammans har de undervisat 40 300 elever

På över 230 skolor i 100 kommuner runt om i hela Sverige

95% av rektorerna rekommenderar att anställa från Teach for Sweden.

Intresseanmälan för anställning

1 av 7 elever når inte målen i årskurs nio

och går ut högstadiet utan gymnasiebehörighet*. Det motsvarar över 18 000 barn som inte kan fortsätta sin utbildning och riskerar att hamna i ett livslångt utanförskap.

*Skolverket 2022

Föräldrarnas utbildningsnivå är den största påverkansfaktorn

för hur väl eleverna lyckas i skolan*. Andelen elever som är behöriga till gymnasiet är i snitt 18% lägre bland dem vars föräldrar saknar eftergymnasial utbildning.

* Skolverket 2022

Nästan var tredje lärare är obehörig

i grundskolan idag*. Lärarbristen är störst i socioekonomiskt utsatta områden**. Flest lärare saknas inom ämnena matematik, teknik och NO.

*Skolverket 2021
**Lärarförbundet 2017 

Vi vill lösa problemet

Att skolan idag inte är likvärdig får konsekvenser för Sverige och utan gymnasiebehörighet riskerar många barn att hamna i ett livslångt utanförskap.

Därför skapar vi ett nätverk av duktiga ledare som förstår problemet på en djupare nivå. De gör inte bara skillnad i klassrummet utan kan vara med och lyfta frågan utanför skolsystemet. För ett bättre Sverige där alla barn kan välja sin egen framtid!

Bli en del av lösningen

Att skapa en likvärdig skola är inte en uppgift vi kan lösa själva. Det finns flera vägar att hjälpa oss att nå fler barn. Var med och bidra!

Ansökan stängd – nytt intresserekord!

Nu har vi stängt ansökan för 2024 och i år har vi...

Läs mer

Högt söktryck – vi förlänger ansökan

Vi har i år haft ett rekordstort intresse till ledarskapsprogrammet, och därför...

Läs mer

Webbinarium om anställning – 23 februari

Fredagen den 23 februari kl. 12:15-12.45 håller vi ett kostnadsfritt lunchwebbinarium för...

Läs mer

I samarbete med

Luleå tekniska universitet KPU

Tack till våra partners