Morgondagens vuxna behöver en ny ledare. Är det du?

Ansökan till ledarskapsprogrammet är öppen!

 

Svensk skola är inte likvärdig

1 av 7 elever når inte målen i årskurs nio och går ut högstadiet utan gymnasiebehörighet*. Det motsvarar över 16 500 barn som inte kan fortsätta sin utbildning och riskerar att hamna i ett livslångt utanförskap.

*Skolverket 2020

Föräldrarnas utbildningsnivå är den största påverkansfaktorn för hur eleverna lyckas i skolan. * Elever vars föräldrar saknar eftergymnasial utbildning har i snitt 20% lägre resultat jämfört med sina klasskamrater.

* Skolverket 2020

 

Nästan var tredje lärare är obehörig i grundskolan idag*. Lärarbristen är störst i socioekonomiskt utsatta områden**. Flest lärare saknas inom ämnena matematik och NO.

*Skolverket 2019
**Lärarförbundet 2017 

Vi vill lösa problemet

Att skolan idag inte är likvärdig får konsekvenser för hela Sverige och utan gymnasiebehörighet riskerar många barn ett livslångt utanförskap. Men problemet kan lösas. Vi bidrar till förändring genom att rekrytera talanger som under vårt tvååriga ledarskapsprogram läser in en lärarexamen samtidigt som de arbetar på högstadieskolor där behovet är som störst.

Vi skapar ett nätverk av duktiga ledare som förstår problemet på en djupare nivå. De gör inte bara skillnad i klassrummet utan kan vara med och lyfta frågan utanför skolsystemet. För ett bättre Sverige där alla barn kan välja sin egen framtid.

Läs mer om vår vision Läs mer om ledarskapsprogrammet

 

Bli en del av lösningen!

 

Att skapa en likvärdig skola är inte en uppgift vi kan lösa själva. Det finns flera vägar att hjälpa oss att nå fler barn. Var med och bidra!


 

Webbinarium 26/11 om studierna

Den 26 november kl 11:30 håller vi ett webbinarium för dig som...

Läs mer

Ansökan är öppen!

Nu kan du äntligen ansöka till programmmet som startar sommaren 2021! Var...

Läs mer

Delta på webbinarium 22/10 eller 28/10

Vill du veta mer om programmet eller hur du ska spetsa din...

Läs mer

Våra partners: