Vill du bli en ledare
som lämnar avtryck

– för alltid?

 

Anmäl ditt intresse för antagningen 2021

 

Svensk skola är inte likvärdig

1 av 7 elever når inte målen i årskurs nio och går ut högstadiet utan gymnasiebehörighet*. Det motsvarar över 16 500 barn som inte kan fortsätta sin utbildning och riskerar att hamna i ett livslångt utanförskap.

*Skolverket 2020

Föräldrarnas utbildningsnivå är den största påverkansfaktorn för hur eleverna lyckas i skolan. * Elever vars föräldrar saknar eftergymnasial utbildning har i snitt 20% lägre resultat jämfört med sina klasskamrater.

* Skolverket 2020

 

Nästan var tredje lärare är obehörig i grundskolan idag*. Lärarbristen är störst i socioekonomiskt utsatta områden**. Flest lärare saknas inom ämnena matematik och NO.

*Skolverket 2019
**Lärarförbundet 2017 

Vad vi gör

Vår vision är att alla barn ska kunna välja sin egen framtid. Vi verkar för en likvärdig skola genom bra ledarskap i klassrummet och tror på att alla barn kan.

Vi rekryterar talanger som under vårt tvååriga ledarskapsprogram läser in en lärarexamen samtidigt som de arbetar på högstadieskolor där behovet är som störst. På så sätt bidrar vi med direkt påverkan i klassrummet för de elever som behöver det mest. 

Läs mer om vår vision Läs mer om ledarskapsprogrammet

 

Bli en del av lösningen!

 

Att skapa en likvärdig skola är inte en uppgift vi kan lösa själva. Det finns flera vägar att hjälpa oss att nå fler barn. Var med och bidra!


 

Delta på webbinarium 22/10 eller 28/10

Vill du veta mer om programmet eller hur du ska spetsa din...

Läs mer

Webbinarium om studierna

Den 8 oktober kl 11:30 håller vi ett webbinarium för dig som...

Läs mer

Kajsa vill göra skillnad i klassrummet

Programdeltagaren Kajsa de Mello jobbar idag på Torslandaskolan och går andra året...

Läs mer

Våra partners: