Behöver du lärare som vill göra skillnad?


Genom oss har du möjlighet att anställa motiverade och ämnesbehöriga medarbetare som vill göra skillnad i klassrummet och blir behöriga lärare på fyra terminer. Efter hårda urvalstester förbereder vi dem inför klassrummet samt coachar och handleder under hela det tvååriga programmet.


 

Deltagarna är ämnesbehöriga när de påbörjar sin ledarskapsresa. Samtidigt som de arbetar på en skola läser de in en kompletterande pedagogisk utbildning. Här kommer du kunna läsa mer om våra programdeltagare i Cohort 23 när de är redo för anställning höstterminen 2023.

Vilka kan anställa?

Våra deltagare arbetar på skolor där de kan göra störst skillnad.

De anställs av skolor, årskurs 7-9, vars elever har ett meritvärde eller behörighet till gymnasiet under Sverigesnittet. Vi erbjuder kompetens inom bristämnena matematik, kemi, biologi, fysik, teknik, svenska, engelska, spanska, franska, tyska och svenska som andra språk.

Ha i åtanke att:

  • De behöver undervisa i ett av sina behörighetsämnen
  • De har studiedag på fredagar och kan ej schemaläggas då

Fokus på metoder och ledarskap 

Vi tror att medveten träning är nyckel till att utveckla ledarskapet i klassrummet. Genom beprövade metoder inom planering, relationer och klassrumsledarskap vill vi ge deltagarna de bästa förutsättningarna att göra skillnad för barnen varje dag.

Deltagarna startar sin utbildning i maj 2023 för att ha kunskaper och metoder inför höstterminen och starten på skolan. De har utöver den specialanpassade KPU:n stöd från en av våra ledarutvecklare som tränar och coachar dem i klassrumsledarskap. 

En arbetsintegrerad KPU på riktigt

Teach for Sweden

TFS skräddarsyr tillsammans med Luleå tekniska universitet (LTU) en arbetsintegrerad KPU med fokus på att medvetengöra, bredda och fördjupa ledarskapet för att få fler yrkesskickliga lärare. Utbildningen börjar innan terminsstart och fortlöper under de två åren med olika utbildningsinsatser. Ett sommarinstitut förbereder deltagarna för starten i sitt nya yrke.

TFS bistår med en ledarutvecklare för individuell coachning och handledning under programmet. Fokus är att medvetet träna för att bli en skicklig ledare i klassrummet. Ledarutvecklaren är även ansvarig för VFU.

Luleå tekniska universitet

LTU antar och examinerar den arbetsintegrerade kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) på 90 hp som leder till lärarexamen. Den har skapats genom ett unikt samarbete mellan TFS och LTU på uppdrag av regeringen. Teori och praktik vävs samman för att skapa en högkvalitativ och hållbar utbildning med inriktning på ledarskapets betydelse i klassrummet. Ett krav är att deltagarna anställs på en skola.

Fredagens uppstyrda studiedag är kopplad till de erfarenheter som erhålls genom anställningen. Litteratur och reflektion omvandlar praktisk erfarenhet till kunskap.

Skolan

Skolan anställer deltagaren på 100% och utformar en 80% hållbar tjänst. Fyra dagar i veckan arbetar hen som undervisande lärare.

Fredagar är frilagda för ledarskapsprogrammets utbildning som leder till lärarexamen.

Skolan tillhandahåller en mentor för kontinuerligt stöd enligt skollagens krav på introduktion för nyanställda lärare. Läs mer här.

.

Samarbeta med oss!

Behöver din kommun anställa fler ämnesbehöriga, engagerade lärare som är redo att göra skillnad i klassrummet?