Vilka kan anställa?

Våra deltagare arbetar på skolor där de kan göra störst skillnad.

De anställs av skolor, årskurs 7-9, vars elever har ett meritvärde eller behörighet till gymnasiet under Sverigesnittet. Vi erbjuder kompetens inom bristämnena matematik, kemi, biologi, fysik, teknik, svenska, engelska, spanska, franska, tyska och svenska som andra språk.

Ha i åtanke att:

  • De behöver undervisa i ett av sina behörighetsämnen
  • De har studiedag på fredagar och kan ej schemaläggas då

Fokus på metoder och ledarskap 

Vi tror att medveten träning är nyckel till att utveckla ledarskapet i klassrummet. Genom beprövade metoder inom planering, relationer och klassrumsledarskap vill vi ge deltagarna de bästa förutsättningarna att göra skillnad för barnen varje dag.

Deltagarna startar sin utbildning i maj 2024 för att ha kunskaper och metoder inför höstterminen och starten på skolan. De har utöver den specialanpassade KPU:n stöd från en av våra ledarutvecklare som tränar och coachar dem i klassrumsledarskap. 

En arbetsintegrerad KPU på riktigt

Teach for Sweden (TFS)

TFS skräddarsyr tillsammans med Luleå tekniska universitet (LTU) en arbetsintegrerad KPU med fokus på att medvetengöra, bredda och fördjupa ledarskapet för att få fler yrkesskickliga lärare. Utbildningen börjar innan terminsstart och fortlöper under de två åren med olika utbildningsinsatser. Ett sommarinstitut förbereder deltagarna för starten i sitt nya yrke.

TFS bistår med en ledarutvecklare för individuell coachning och handledning under programmet. Fokus är att medvetet träna för att bli en skicklig ledare i klassrummet. Ledarutvecklaren är även ansvarig för VFU.

Luleå tekniska universitet

LTU antar och examinerar den arbetsintegrerade kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) på 60 hp som leder till lärarexamen. Den har skapats genom ett unikt samarbete mellan TFS och LTU på uppdrag av regeringen. Teori och praktik vävs samman för att skapa en högkvalitativ och hållbar utbildning med inriktning på ledarskapets betydelse i klassrummet. Ett krav är att deltagarna anställs på en skola.

Studiedagarna är kopplad till de erfarenheter som erhålls genom anställningen. Litteratur och reflektion omvandlar praktisk erfarenhet till kunskap.

Skolan

Skolan anställer deltagaren på 100% och utformar en 80% hållbar tjänst. Fyra dagar i veckan arbetar hen som undervisande lärare.

Fredagar är frilagda för ledarskapsprogrammets utbildning som leder till lärarexamen.

Skolan tillhandahåller en mentor för kontinuerligt stöd enligt skollagens krav på introduktion för nyanställda lärare. Läs mer här.

”Det kan innebära stress för den som arbetar och studerar samtidigt, och för skolans organisation. Det är ett pussel att täcka upp scheman men värt allt arbete. Vi har mycket bra erfarenheter med lärare som genomgått Teach for Swedens utbildning. Det är yrkesskickliga personer som kommer från arbetslivet och de vet vad som krävs där ute. Det är bra att det kommer nya ögon och input till skolan. Vi är så nöjda.”

Lena Bergström Häggberg, rektor på Hammerstaskolan, Botkyrka

”Vi har bland annat en populär NO-klubb som startades av tidigare TFS-kandidater på skolan. Nu är de tillsvidareanställda och driver klubben vidare. I ämnes- och arbetslagen bidrar de också till skolans utveckling utifrån sina djupa och olika yrkeserfarenheter.”

Johan Pålsson, rektor på Gottorpskolan, Malmö

”Jag har fått en medarbetare som har bred och djup ämneskompetens, som väljer att använda sig av den till att utbilda sig till lärare och som därmed har ett uppriktigt intresse för yrket. Ända från början har jag upplevt ett professionellt bemötande, inför intervjuerna med de ledarna som var intresserade av att jobba hos oss fick jag tydlig information om vad det innebär för oss. Jag känner att det har varit lätt att få kontakt, och det har varit snabb återkoppling när jag har haft frågor.”

Marika Andersson, rektor på Lövgärdesskolan, Göteborg

Samarbeta med oss!

Behöver din kommun anställa fler ämnesbehöriga, engagerade lärare som är redo att göra skillnad i klassrummet? 

Kontakta oss!

Vill du veta mer om vad det innebär att anställa
via oss eller vad ett samarbete kan ge?

Jenny Lundh

Utvecklingsstrateg inom anställning
Mer om Jenny

Jacob Sundström

Chef rekrytering & anställning
Mer om Jacob