Teach for sweden historia

 Vår historia

Oavsett varifrån man kommer, vilken utbildningsbakgrund ens föräldrar har eller var i Sverige man bor så ska skolan vara den plattform som gör att varje barn ska kunna bli sitt bästa jag. Så var det inte, och det var just detta som fick grundarna Ida Karlberg Gidlund och Mattias Svensson att starta upp insamlingsstiftelsen Teach for Sweden. 

Deras vägar korsas 2010 och de börjar arbeta tillsammans med utbildningsfrågor runt bland annat digitalisering, ledarskap och framtidskompetenser. Båda med en stark passion för att bidra till en bättre skola.

Knappt ett år senare blev de tillfrågande av Thomas Backteman, dåvarande kommunikationsdirektör på Swedbank, och Mikael Damberg, dåvarande utbildningspolitisk talesperson för (S), om de tyckte att det fanns ett behov och förutsättningar av att starta en ”Teach for”-organisation i Sverige.

Mötet fick dem att grundligt undersöka de största utmaningarna i svensk skola. Efter omfattande efterforskningar såg de en oroande utveckling där elevens utbildningsbakgrund fått en växande betydelse för om eleven lyckas i skolan eller inte, en accelererande andel elever som inte ens uppnådde gymnasiebehörighet och en växande lärarbrist som var stor i alla årskullar, men störst i årskurs 7–9.

Det fanns en kännedom och debatt om utmaningarna men Mattias och Ida tyckte det saknades fokus på eleverna i klassrummet och vikten av ledarskap. Debatten stannande också just vid diskussioner men Ida och Mattias ville skapa något som kunde åstadkomma förändring direkt. Samtidigt såg de också ett behov av ett bredare ansvarstagande från samhällets olika sektorer runt svensk skola. De lyfte upp frågan om en likvärdig utbildning som en av Sveriges viktigaste rättvisefrågor. Men också att det i ett längre perspektiv handlade Sveriges framtida konkurrenskraft. Om Sverige lyckas eller misslyckas med skolan så kommer detta ge konsekvenser för svenskt näringsliv men också i slutändan välfärdssamhället.

Genom att involvera skolor, näringsliv, kommuner, regering, universitet, fackförbund och politiska partier lyckades de med konststycket att få alla parter att samlas kring värdet av barnperspektivet och vikten av en likvärdig skola. När de tittade närmare på Teach for koncepetet såg de en möjlighet att bidra med fler drivna ledare som kunde göra skillnad för de mest utsatta eleverna och utvecklade Teach for konceptet för att på bästa sätt kunna möta de svenska utmaningarna och den svenska kontexten.

2013 startade de upp stiftelsen Teach for Sweden och samma år rekryterades den första cohorten ledare.

Sedan dess har Teach for Sweden rekryterat hundratals ledare som genomgått ett av Sveriges tuffaste ledarskapsprogram och samtidigt får möjligheten att påverka svensk skola och ungas framtid. Varje vecka når Teach for Swedens ledare tusentals elever.

Vägen hit, till vad Teach for Sweden är idag, och de positiva förändringar Teach for Sweden bidrar till för Sveriges elever, har varit lång, brokig och krävt oerhört mycket arbete. Men värd varenda utmaning. Allt för en enda sak: Att en dag ska alla barn kunna välja sin egen framtid.