Våra alumner

 

 

…gör den svenska skolan bättre!

En sjättedel av alla nyexaminerade lärare inom matematik, biologi, kemi, teknik eller fysik för årskurs 7-9 kom via oss.

* Källa: UKÄ läsår 2020

84 % av våra 213 alumner skulle troligtvis inte  blivit lärare om TFS inte fanns. TFS bidrar med ny talang till skolan som annars inte hade valt att bli lärare.
* Enkät gjord av Boston Consulting Group 2020

85 % av våra alumner arbetar kvar inom skolsektorn – som lärare, rektor eller med skolutveckling. Av dem är över 90 % på högstadiet och cirka 80 % på en skola med utmaningar med elevers resultat. Skolor med störst brist på behöriga och skickliga lärare.

* Vår alumnienkät 2020

Vad händer i Aluminätverket? 

Nätverka

– för att bidra till en mer likvärdig skola

Ett antal träffar anordnas under året för att erbjuda mötesplatser att nätverka. Vecka 43 genomförs den årliga två-dagars alumnikonferensen på temat ”Vi leder. Vi går.”

Som alumn är du en del av Teach for All´s alumninätverk med över 82 000 alumner runt om i världen. Besök en organisation eller alumn när du är ute och reser eller delta i någon av alla aktiviteter som erbjuds i nätverket.

Inspirera

– andra och inspireras av andra, för att alla barn kan

Alla har en historia att berätta och allas berättelser är betydelsefulla. Därför vill vi lyfta fram våra alumners berättelser om varför de valde att gå TFS ledarskapsprogram och hur de arbetar för en mer likvärdig skola. Berättelserna delas här på hemsidan och på @tfsallabarnkan på Instagram. 

Som alumn kan du inspirera andra att ta steget att söka till programmet – så fler elever får möta en ämneskunnig, engagerad och skicklig lärare. 

Utveckla

– dig själv och ta nya steg,
bli en ledare som leder och går

TFS anordnar olika aktiviteter för alumner att fortsätta utvecklas till en ännu skickligare ledare och lärare. Programmet Steget vidare erbjuds alumner som är intresserade av skol-ledaryrket.  Som alumn kan du samla andra i nätverket och driva ett projekt i en fråga du är extra intresserad av. 

Det finns många möjligheter att engagera sig och utvecklas inom alumninätverket.

Möt våra alumner

 

Angelica Lundin, Cohort 15
”Ledarskapsprogrammet har gett mig den bästa förutsättningen för att klara av det roligaste, mest utmanande och viktigaste jobbet som finns – lärare!”

Idag: Förstelärare årskurs 7-9
Tidigare: Doktorand 

 

Karan Partovi, Cohort 15
”Ledarskapsprogrammet har utvecklat mig väldigt mycket som ledare men framförallt som person genom alla metoder och verktyg som jag fått lärdom om!”

Idag: Gymnasielärare
Tidigare: Rektorsexamen, civilingenjörsexamen i teknisk fysik, civilekonomexamen

Daniel Nilsson, Cohort 16
”För mig har TFS Ledarskapsprogram betytt att jag har vuxit som person och tänjt på mina gränser till att bli en bättre person!”


Idag:
Högstadielärare årskurs 7-9
Tidigare: Ph.Lic biokemi, M.Sc proteinkemi

Fredrik Berntsson, Cohort 14
”Efter sex år som lärare ville jag utnyttja min ingenjörsexamen. Det var aldrig tänkt att lärarjobbet skulle slå ut ingenjörsspåret helt – jag vill kunna göra båda och växla mellan yrkena.”

Idag: Semcon Sweden AB 
Tidigare: Master beräkningsmekanik, civilingenjörsexamen maskinteknik

 

Anna Strid Arvidsson, Cohort 16
”Efter 20 år i näringslivet kändes det meningsfullt att bli lärare. Förhoppningsvis kan jag vara en förebild som inspirerar fler ungdomar att vilja ägna sig åt naturvetenskap.”

Idag: Högstadielärare årskurs 7-9
Tidigare: Civilingenjör elektroteknik

Annika Enander, Cohort 17
”Att få se barn lyckas med något de kämpat för är fantastiskt och TFS har gjort det möjligt för mig att få uppleva det många gånger under programmets gång!”

Idag: Ledarutvecklare Teach for Sweden
Tidigare:
Master i biologi