shutterstock_96966710_(1)

Morgondagens vuxna behöver en ny ledare.    Är det du?

Gör en intresseanmälan

Varför ett ledarskapsprogram?


 Vi vet att drivna ledare i klassrummet är en förutsättning för att alla barn, oavsett bakgrund, ska ges samma möjlighet till en likvärdig utbildning. Vårt ledarskapsprogram är utformat för att göra dig till en duktig ledare och en skicklig lärare.

 

Via vårt ledarskapsprogram bidrar du med direkt påverkan i klassrum där behovet är som störst. Under programmets två år arbetar du som lärare på en högstadieskola med stort behov av skickliga ledare som kan tända gnistan och göra skillnad för eleverna. Du får full lön, läser in en lärarexamen på distans, får löpande personlig ledarutveckling samt mentorskapsutbyte med andra ledare. Vi erbjuder en unik utbildning och en värdefull erfarenhet. Efter programmet erhåller du lärarlegitimation.

Ansökan till programmet är öppen från 1 november till 28 februari. Nästa programstart sker hösten 2024.

Två år i ledarskapsprogrammet


 

Gör skillnad i klassrummet

 • Arbete som ordinarie lärare på en högstadieskola
 • 100% anställning, arbete 4 dagar och 1 betald studiedag
 • Chansen att göra skillnad på en skola med utmaningar gällande måluppfyllelsen

Bli behörig lärare

 • Betald studiedag där du läser 90 hp pedagogik och tar lärarexamen
 • Specialutformad KPU på distans via Luleå tekniska universitet
 • Arbetsintegrerad lärarutbildning med fokus på det praktiska i klassrummet
 • Efter programmet ingår du i vårt alumninätverk som behörig lärare och kan ansöka om lärarlegitimation

Utvecklas i ditt ledarskap

 • Självstudier och observationsbesök hos en deltagare innan programstart
 • Förberedande Sommarinstitut med intensivkurser inför skolstart
 • Löpande personlig coachning och besök i klassrummet från  Teach for Swedens ledarutvecklare
 • Mentorskapsutbyte med ledare från andra branscher


”Ledarskapsprogrammet har utvecklat mig väldigt mycket som ledare men framförallt som person genom alla metoder och verktyg som jag fått lärdom om!”

Karan Partovi, Cohort 15


 


”Ledarskapsprogrammet har gett mig den bästa förutsättningen för att klara av det roligaste, mest utmanande och viktigaste jobbet som finns – lärare!”

Angelica Lundin, Cohort 15


 


”När jag hittade Teach for Sweden visste jag att det var helt rätt. Ett program fyllt med människor med samma mål som jag har – att jobba för en likvärdig skola där alla barn har rätt till en likvärdig utbildning.”

Selin Beglerli Hansen, Cohort 19


 

Mats utanför Husbygårdsskolan


”Jag tror inte att mina chanser att återvända till näringslivet och att göra ett bra jobb har försämrats av att jag har den här erfarenheten. Det är betydligt svårare att ’sälja’ fysikkunskaper till en årskurs-sju-elev än att sälja annonser till en marknadschef.”

Mats Setréus, Cohort 15


 

Hamse Jebrir utanför skolan.


”Programmet är tufft men med den kärleken och gemenskapen vi har så känner jag att vi kommer ta oss igenom detta tillsammans. Vi har en sammansvetsad grupp med mycket pepp.”

Hamse Jebrir Abdi, Cohort 20


 


”Allt som man gjorde under programmet passar så bra i undervisningen. Vi lärde oss mycket som jag fick nytta av direkt i lärarrollen. Jag minns alla tekniker som jag kunde använda för att leda klasser och för att få eleverna delaktiga. Det är mycket du får i programmet som man inte får med sig från andra lärarutbildningar.”

Malin Måhlberg, Cohort 15


 


”Det är imponerade att se vilka människor Teach for Swedens rekryteringsprocess får fram. När man blir insläppt i samma rum som de andra som går eller har gått programmet är alla lätta att prata med och sociala. Den gemenskapen vi fick i vår Cohort är jättehäftig. Det är en känsla att vi gör den här förändringen ihop och att vi kämpar tillsammans.”

Christer Wingren, Cohort 2017


 


”Jag har utvecklats väldigt mycket av att gå programmet, i mötet med alla elever och i det tuffa och utmanande arbetet som läraryrket innebär. Jag har ändrat min syn på vad ledarskap innebär och min bild av vem som är en bra ledare.”

Emma Schaber, Cohort 15


 

Är du behörig?

Ledarskapsprogrammet ges i samarbete med Luleå tekniska universitet. För att kunna antas till programmet behöver dina akademiska meriter uppfylla deras krav.

Läs mer om behörighet

Rekryteringsprocessen

Vi har en utförlig rekryteringsprocess där vi i olika moment tittar på styrkor och kvaliteter som vi vet kommer att ge resultat i klassrummet.

Läs mer om rekryteringsprocessen

Gör en insats!
Bli lärare och led in i framtiden.


I samarbete med

Luleå tekniska universitet KPU