Ta steget mot ditt livs största ledarskapsutmaning

 

Jag vill veta mer

Vad är ledarskapsprogrammet?


 Teach for Sweden är ett ledarskapsprogram för dig som vill utveckla dig själv och ta nästa steg i din karriär – och som drömmer om att leda, motivera och utveckla människor på ett sätt som gör avtryck i deras liv för alltid.

 

 

Under två år arbetar du med högstadieklasser som behöver ledare som kan tända gnistan och göra skillnad. Du är ordinarie lärare, får full lön, löpande personlig ledarutveckling samt mentorskapsutbyte med andra ledare.

Hör våra alumner berätta vad Teach for Swedens ledarskapsprogram gjort för dem i deras karriär och personliga utveckling.

Är du behörig?

För att vara behörig till programmet behöver du universitetsstudier om minst 90 hp inom matematik, biologi, fysik, kemi, teknik, svenska, engelska eller spanska.  Läs mer om behörighet och kika på ämnesmatrisen för att enklare kunna utvärdera dina studier.

Läs mer om behörighet

Rekryteringsprocessen

Du startar din rekryteringsprocess genom att fylla i ”Ansökan del 1”. I ansökans första del är vi intresserade av vad det är som motiverar dig att söka ledarskapsprogrammet. Vi ställer även frågor om din utbildningsbakgrund.

Har du, utifrån ansökans första del, en profil som matchar vårt ledarskapsprogram skickar vi ”Ansökan del 2”. Här lär vi känna dig ännu bättre genom frågor som rör ledarskap och drivkrafter.

Rekryteringsprocessen Jag vill veta mer

Två år i ledarskapsprogrammet

 

Anställning på en skola

I ledarskapsprogrammet anställs du 100 % på en skola, du jobbar 80 % som lärare och får 20 % betald studietid. Det innebär att du undervisar 4 dagar i veckan och har en dag för studier.

Du kommer att arbeta på en åk 7-9 skola med utmaningar gällande måluppfyllelsen. TFS:are finns främst på skolor i och omkring Stockholm, Göteborg och Malmö. Det finns ett begränsat antal platser där du kan arbeta på en skola utanför de tre huvudregionerna med upplägget TFS-distans.

Kompletterande pedagogiska studier (KPU)

Du läser en kompletterande pedagogisk utbildning. Det är en specialutformad KPU som handhålls av Luleå tekniska universitet. Studierna är huvudsakligen på distans och kombineras med arbetet i klassrummet.

Du läser 90 hp under programmet vilket innebär en hög studietakt. Efter ledarskapsprogrammets två år kliver du in i vårt alumninätverk som behörig lärare och skicklig ledare.

studier

Studier

  • Självstudier och observationsbesök innan programstart
  • Sommarinstitut i Trosa med intensivkurser för att förbereda inför start i klassrummet
  • Pedagogiska studier på distans under programmets 2 år via utvalda lärosäten

ledarskapsprogrammet

Ledarskapsutveckling

  • Utmanande roll med stort ansvar från dag ett
  • Löpande personlig coachning och workshops för att utveckla praktiska verktyg
  • Mentorskapsutbyte med ledare från näringslivet
  • En tjänst med heltidslön som möjliggör kombination av studier och arbete

examen

Efter programmet

  • En lärarexamen och en unik erfarenhet
  • Ett nätverk inom både offentlig och privat sektor
  • Möjlighet att fortsätta göra skillnad i skolans värld eller i en ledarroll i näringslivet som ambassadör för barnen, skolan och samhället i stort

Bli en ledare som lämnar avtryck – för alltid!