Morgondagens vuxna behöver en ny ledare.    Är det du?

Gör en intresseanmälan

Varför ett ledarskapsprogram?


 Vi vet att drivna ledare i klassrummet är en förutsättning för att alla barn, oavsett bakgrund, ska ges samma möjlighet till en likvärdig utbildning. Vårt ledarskapsprogram är utformat för att göra dig till en duktig ledare och en skicklig pedagog.

 

 

Via vårt ledarskapsprogram bidrar du med direkt påverkan i klassrum där behovet är som störst. Under programmets två år arbetar du som lärare på högstadieskolor med störst behov av skickliga ledare som kan tända gnistan och göra skillnad. Du får full lön, läser in en lärarexamen på distans, får löpande personlig ledarutveckling samt mentorskapsutbyte med andra ledare. Vi erbjuder en unik utbildning och en värdefull erfarenhet.

Två år i ledarskapsprogrammet

 

Gör skillnad i klassrummet

 • Arbete som ordinarie lärare på en högstadieskola
 • 100% anställning, arbete 4 dagar och 1 betald studiedag
 • Chansen att göra skillnad på en skola med utmaningar gällande måluppfyllelsen

Bli behörig lärare

 • Betald studiedag där du läser 90 hp pedagogik och tar lärarexamen
 • Specialutformad utbildning på distans via Luleå tekniska universitet.
 • Arbetsintegrerad utbildning med fokus på det praktiska i klassrummet
 • Efter programmet ingår du i vårt alumninätverk som behörig lärare och skicklig ledare

Utvecklas i ditt ledarskap

 • Självstudier och observationsbesök hos en deltagare innan programstart
 • Förberedande Sommarinstitut med intensivkurser inför skolstart
 • Löpande personlig coachning och besök i klassrummet från en ledarutvecklare
 • Mentorskapsutbyte med ledare från andra branscher

Är du behörig?

Ledarskapsprogrammet ges i samarbete med Luleå tekniska universitet. För att kunna antas till programmet behöver dina akademiska meriter uppfylla deras krav.

Läs mer om behörighet

Rekryteringsprocessen

Vi har en utförlig rekryteringsprocess där vi i olika moment tittar på styrkor och kvaliteter som vi vet kommer att ge resultat i klassrummet.

Läs mer om rekryteringsprocessen

Gör en insats!
Bli lärare och led in i framtiden.