Rekryteringsprocessen

 

Ansök här

För att hitta rätt matchning till våra ledarskapsprogram har Teach for Sweden en utförlig rekryteringprocess där vi i olika moment tittar på styrkor och kvaliteter som vi vet kommer att ge resultat i klassrummet.

  • Ansökan

  • Urvalsdag

  • Behörighets- granskning

  • Erbjudande

  • Placering

Ansökan

Du startar din rekryteringsprocess genom att fylla i ”Ansökan del 1”. I ansökans första del är vi intresserade av vad det är som motiverar dig att söka ledarskapsprogrammet. Vi ställer även frågor om din utbildningsbakgrund.

Har du, utifrån ansökans första del, en profil som matchar vårt ledarskapsprogram skickar vi ”Ansökan del 2”. Här lär vi känna dig ännu bättre genom frågor som rör ledarskap och drivkrafter.

Urvalsdag

Ser vi en matchning i din profil i ansökan bjuds du in till en urvalsdag. Under 4 timmar testas du i en rad olika moment som visar om du är redo för utmaningen. Urvalsdagar sker löpande under ansökningsperioden och i mars. Våra rekryterare följer dig från ansökan hela vägen fram till ett erbjudande och ser till att du har de bästa förutsättningarna att visa dina starkaste sidor.

Social kompetens

Är du en relationsbyggare? Oavsett om det är i mötet med elever, föräldrar eller kollegor behöver du kunna läsa av en situation och anpassa din kommunikation därefter.

Målmedvetenhet

Du behöver kunna arbeta långsiktigt och fokuserat mot ett uppsatt mål med bibehållen positiv inställning. Målmedvetenheten kommer att hjälpa dig att kämpa även när programmet är tufft.

Lösningsfokus

Du kommer dagligen stöta på oförutsedda situationer och behöver snabbt komma med kreativa och innovativa lösningar. Med lösningsfokus har du ett förhållningssätt där alla hinder är möjligheter att lära.

Självinsikt

Programmet ställer höga krav på din självinsikt och förmåga att reflektera. Du behöver kunna reflektera över och förstå konsekvenserna av ditt eget agerande samt hur det påverkar andra.

Behörighetsgranskning

Har du en matchning till programmet utifrån våra urvalstester är nästa steg en granskning av dina akademiska studier.

Granskningen görs av Luleå tekniska universitet som bedömer om du är behörig att läsa en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) .

Läs mer de akademiska kraven här

Om du matchar till vårt ledarskapsprogram utifrån urvalstesterna och bedöms behörig till KPU:n erbjuder vi dig en plats i programmet.

När du får ett erbjudande kan du känna dig trygg i att vi tror på dig och att du har det som krävs. Vi hoppas att du vill vara med och arbeta för en likvärdig skola tillsammans med oss!

Placering

Nästa steg är att du träffar placeringsteamet och påbörjar arbetet för att hitta en tjänst på en skola.

TFS samarbetar med ett stort antal huvudmän och det är främst hos dessa TFS:are blir anställda. Är du nyfiken på våra samarbetspartners klicka här.

Målsättningen är att du har en anställning klar till juli men vi hittar skolor fram till terminstart. Vi har placerat över 220 TFS:are och har hittat anställning till alla genom åren.

TFS-distans

För att ge fler personer med rätt matchning möjlighet att gå ledarskapsprogrammet finns upplägget TFS-distans.

TFS-distans innebär att du kan arbeta på en skola utanför de tre huvudregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg. Med distansupplägget tar du ett större ansvar för att hitta en anställning.

Skillnaden för dig i ledarskapsprogrammet är att handledningen är webbaserad.

Är du behörig?

För att vara behörig till programmet behöver du universitetsstudier om minst 90 hp inom matematik, biologi, fysik, kemi, teknik, svenska, engelska eller spanska.  Läs mer om behörighet och kika på ämnesmatrisen för att enklare kunna utvärdera dina studier.

Läs mer om behörighet

Ledarskapsprogrammet

Teach for Sweden är ett ledarskapsprogram för dig som vill utveckla dig själv och ta nästa steg i din karriär – och som drömmer att leda, motivera och utveckla människor på ett sätt som gör avtryck i deras liv för alltid.

Läs mer

Bli en ledare som lämnar avtryck – för alltid!


 

Rekryteringspartner