SIHemsidan

Rekryteringsprocessen

 

För att hitta rätt matchning till ledarskapsprogrammet har vi en utförlig rekryteringprocess där vi i olika moment tittar på styrkor och kvaliteter som vi vet kommer att ge resultat i klassrummet.

  • Ansökan

  • Urvalsdag & Intervju

  • Behörighets- granskning

  • Erbjudande

  • Anställning

Ansökan

Ansökan del 1
Första delen av ansökan består av frågor om din utbildningsbakgrund samt vad som motiverar dig att gå ledarskapsprogrammet.

Ansökan del 2
Denna del skickas via e-mail till dig om du uppfyller kraven i ansökans första del. Vi ställer frågor om ditt ledarskap och drivkrafter samt efterfrågar ditt cv och examensbetyg. 

Urvalsdag och intervju

Ser vi utifrån ansökan en matchning till programmet bjuder vi in till en av våra urvalsdagar. Urvalsdagen har som fokus att synliggöra dina kompetenser och styrkor genom olika övningar som du genomför både individuellt och tillsammans med andra sökande. Klarar du våra tester under urvalsdagen bokar vi kort efter in dig på en intervju. I den kompetensbaserade intervjun vill vi lära känna dig och dina drivkrafter ännu mer.

Social kompetens

Är du en relationsbyggare? Oavsett om det är i mötet med elever, föräldrar eller kollegor behöver du kunna läsa av en situation och anpassa din kommunikation därefter.

Målmedvetenhet

Du behöver kunna arbeta långsiktigt och fokuserat mot ett uppsatt mål med bibehållen positiv inställning. Målmedvetenheten kommer att hjälpa dig att kämpa även när programmet är tufft.

Struktur

I programmet kommer att du hantera många moment samtidigt, både inom studierna och i din lärarroll. Därför behöver du vara strukturerad, kunna följa instruktioner och hålla deadlines.

Lösningsfokus

Du kommer dagligen stöta på oförutsedda situationer och behöver snabbt komma med kreativa och innovativa lösningar. Med lösningsfokus har du ett förhållningssätt där alla hinder är möjligheter att lära.

Självinsikt

Programmet ställer höga krav på din självinsikt och förmåga att reflektera. Du behöver kunna reflektera över och förstå konsekvenserna av ditt eget agerande samt hur det påverkar andra.

 

Behörighetsgranskning

Efter intervjun är nästa steg en granskning av dina akademiska studier.

Granskningen görs av Luleå tekniska universitet som bedömer om dina akademiska meriter uppfyller deras krav för att läsa en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) .

Läs mer om ämneskraven här!

Om du matchar vårt ledarskapsprogram utifrån urvalstesterna och bedöms behörig till KPU:n erbjuder vi dig en plats i programmet.

När du får ett erbjudande kan du känna dig trygg i att vi tror på dig och att du har det som krävs. Du kommer att göra skillnad för dina elever från dag ett i klassrummet!

Anställning

Nästa steg är att du träffar vårt placeringsteam och påbörjar arbetet för att hitta en tjänst på en skola. Du samarbetar med oss och kontaktar aktivt skolor för att boka en intervju och bli anställd av en rektor. Vi förser dig med kontakter och annonser till skolan och du är drivande för att ansöka och kontakta rektor.

Våra programdeltagare anställs på skolor där vi ser ett behov av skickliga lärare och ledare. Vi tittar på om eleverna når målen, hur stor del av eleverna som uppnår gymnasiebehörighet och hur det går för gruppen elever som har föräldrar utan eftergymnasial utbildning.

De flesta anställningarna sker under juni och juli, det vill säga när skolorna avslutat vårterminen, men man behöver vara inställd på att det även kan ske i augusti.

Skolor som anställer finns i hela landet men främst i storstadsregionerna. Vi samarbetar med ett stort antal huvudmän och det är främst hos dessa våra programdeltagare blir anställda. Är du nyfiken på våra samarbetspartners? Klicka här. 

Har vi inte ett samarbete i närheten av din hemvist? Det går att gå programmet ändå, tillsammans med dig hittar vi en lämplig skola och skapar ett samarbete.

.

Är du behörig?

Ledarskapsprogrammet ges i samarbete med Luleå tekniska universitet. För att kunna antas till programmet behöver dina akademiska meriter uppfylla deras krav.

Läs mer om behörighet

Ledarskapsprogrammet

Ledarskapsprogrammet är för dig som vill utveckla dig själv och som drömmer om att leda, motivera och utveckla människor på ett sätt som gör avtryck i deras liv för alltid. 

Läs mer om ledarskapsprogrammet

Gör en insats! Bli lärare och led in i framtiden.


Jacob Sundström

Chef rekrytering & anställning
Mer om Jacob

Maja Torstensson

Marknadskoordinator rekrytering
Mer om Maja

Jenny Lundh

Utvecklingsstrateg inom anställning
Mer om Jenny

Karl Larsson

Kommunikatör
Mer om Karl