Stöd oss

Vill du hjälpa till att bygga ett starkt demokratiskt samhälle där mångfald, kunskap, kreativitet och starka och modiga ledare driver Sverige framåt?


Vi söker dem som vill vara med och stötta Teach for Sweden i arbetet att uppnå en likvärdig skola för alla barn.


Att stödja Teach for Sweden är en unik möjlighet att göra ett aktivt ställningstagande för enskilda barns rätt till en likvärdig skola och för att svenskt näringsliv ska kunna få tillgång till rätt kompetensförsörjning i framtiden.

Vill du som enskild person stötta Teach for Sweden genom att ge en gåva? Vill ditt företag påbörja CSR-arbete och bli samarbetspartner med Teach for Sweden? Vi samarbetar med flera aktörer från både den privata och offentliga sektorn. Oavsett hur du väljer att bidra gör ditt bidrag skillnad.

Jag är privatperson och vill ge en gåva

Mitt företag vill stötta Teach for Sweden

90_Konto_Logo_RGB

Teach for Sweden kontrolleras av

Svensk insamlingskontroll & Giva Sverige

Våra samarbetspartners