Stöd oss

Vill du vara med och bidra till en skola där barns möjligheter att lyckas inte begränsas av föräldrarnas utbildningsbakgrund eller vilken skolan de går i?


Svensk skola är inte rättvis.


Idag är föräldrarnas utbildningsbakgrund den mest avgörande faktorn för barns möjligheter att lyckas i skolan. Man ser stora kunskapsglapp mellan barn från resursstarka familjer och barn från ekonomiskt svagare miljöer. Och glappet ökar. Samtidigt har vi en stor lärarbrist och nästan var tredje lärare är obehörig, särskilt i de skolor där behoven är som störst. Det är akut och helt ohållbart.

Gör en insats och stöd Teach for Swedens verksamhet så kan vi tillsammans nå fler barn i skolor runt om i Sverige. Först när vi kan ge alla barn lika förutsättningar att lyckas i klassrummet kan vi bygga ett starkt demokratiskt samhälle där mångfald, kunskap och kreativitet driver Sverige framåt.

Ge en gåva

Bli företagspartner

Teach for Sweden är en ideell stiftelse som samarbetar med aktörer från privat och offentlig sektor. Verksamheten finansieras främst av Utbildningsdepartementet men även företag samt en stiftelse. Vi kontrolleras av Svensk insamlingskontroll & Giva Sverige.

Vill du veta mer om den skillnad vi gör och hur vi bidrar till en likvärdig skola ska du ladda ner vår impactrapport här!

 

90_Konto_Logo_RGB

Våra partners