Integritetspolicy

Teach for Sweden bryr sig om och prioriterar din integritet. Det är därför en självklarhet för oss att alltid sträva efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. I denna integritetspolicy förklaras vad vi gör med dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har oavsett om vi är i processen att anta dig till vårt program, du går TFS-programmet, om vårt samarbete fortsätter efter du genomgått det tvååriga programmet, om vi tillhandahållit en tjänst, om du har tillhandahållit oss en tjänst, om vi använder dina uppgifter för att be om din hjälp när det rör en av våra sökande eller om du besöker vår hemsida.

TFS med org.nr 802477-9103 ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) när vi behandlar dina uppgifter för egna ändamål. Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som vi beskriver under rubriken ”Vilka rättigheter har?” är du välkommen att kontakta oss på vår e-postadress gdpr@teachforsweden.se eller postadress Wallingatan 37, 111 24 Stockholm.


 

Vem behandlar vi uppgifter om?

 • Potentiellt sökande till TFS-programmet: Avser dig som anmält intresse för Teach for Swedens-program.
 • Sökande till TFS-programmet: För att kunna anta dig till och arbeta med dig under programmet behöver vi behandla viss information.
 • Referenspersoner: Som en del av ansökningsprocessen kan TFS komma att behandla uppgifter om referenspersoner till sökande till TFS-programmet.
 • Antagna till TFS-programmet: För att du ska kunna vara en del av TFS-programmet behöver vi behandla dina personuppgifter.
 • Alumner: Som alumni och tidigare antagen till TFS-programmet behandlar vi dina personuppgifter.
 • Potentiella partners/kunder: I vårt arbete med att hitta potentiella samarbetspartners och kunder kan vi komma att behandla dina personuppgifter.
 • Partners/kunder: Om du är en av våra partners, behöver vi samla in och använda information om partnern och enskilda individer i din organisation när vi tillhandahåller vårt erbjudande.
 • Leverantörer: Vi behöver information från dig som är leverantör för att garantera att vårt samarbete blir så friktionsfritt som möjligt.
 • Webbplatsbesökare: För att förbättra användarupplevelse på vår hemsida kan vi komma att behandla personuppgifter om dig som webbplatsbesökare. Här kan du läsa mer om cookies.
 • Intressenter: Denna grupp inkludera dig som anmält intresse av TFS arbete såsom, men inte begränsat till, prenumeranter på våra nyhetsbrev, deltagare i Teach for Swedens Framtidsbyggarprogram, deltagare i advisory board eller volontärer.
 • Potentiella medarbetare: Denna grupp inkluderar dig som söker anställning eller blir kontaktad för potentiell anställning hos TFS.
 • Månadsgivare: Som måndagsgivare/bidragsgivare kan vi behöva behandla dina uppgifter såsom namn, kontaktuppgifter och finansiella data.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter av flera anledningar. Nedan visar exempel på våra personuppgiftsbehandlingar:

Urval: För att kunna utvärdera och anta dig till programmet behöver vi behandla viss information. Vi ber endast om uppgifter som i verklig mening kommer att hjälpa oss i antagningsprocessen, som exempelvis identifieringsdata, kontaktdata, professionella data såsom utbildning och arbetshistorik, straffrättsliga domar, samt preferensdata såsom ambitioner och framtidsplaner. I detta syfte kan vi även komma att behandla referensers personuppgifter. Uppgifter samlas in direkt från sökande alternativt av tredje part såsom referens.

Inom denna personuppgiftsbehandling hanteras följande typer av registrerade individer:

 • Sökande till TFS-programmet
 • Referenspersoner

Hantering av bidrag till TFS: TFS kan i vissa fall erhålla finansiellt bidrag av privatpersoner. I dessa fall behandlas personuppgifter såsom kontaktuppgifter samt finansiella data.

Inom denna personuppgiftsbehandling hanteras följande typer av registrerade:

 • Måndagsgivare/bidragsgivare

Placering: För att kunna matcha ledarens kompetens mot skolors behov behöver vi behandla personuppgifter. Personuppgifter som behandlas är exempelvis identifieringsdata, kontaktdata, professionella data såsom utbildning och arbetshistorik. Persondata kan komma att delas med tredje part såsom högskola/universitet.

Inom denna personuppgiftsbehandling hanteras följande typer av registrerade:

 • Antagna till TFS-programmet

 Rekrytering till TFS-stiftelsen: I samband med rekrytering av nya medarbetare behöver personuppgifter behandlas. Exempel på personuppgifter som behandlas är identifieringsdata, professionella data, kontaktdata och preferensdata.

Inom denna personuppgiftsbehandling hanteras följande typer av registrerade:

 • Potentiella medarbetare

 Undersökningar: För att säkerställa och öka kvalité genomför vi olika typer av undersökningar där personuppgifter kan komma att behandlas.

Inom denna personuppgiftsbehandling hanteras följande typer av registrerade:

 • Antagna till TFS-programmet
 • Kunder/partners
 • Alumner

Ledarutveckling: För att vi ska kunna coacha ledare och vidare öka ledarens kompetens behandlar vi personuppgifter. Vi genomför utbildningsinsatser för att öka kompetenser hos våra ledare. I dessa utbildningsinsatser behandlas personuppgifter såsom identifieringsdata, kontaktdata, professionella data såsom utbildning och arbetshistorik samt i vissa fall hälsodata såsom matpreferenser/allergier. Uppgifter kan i vissa fall delas med tredje parter såsom eventkoordinatörer.

Inom denna personuppgiftsbehandling hanteras följande typer av registrerade:

 • Antagna till TFS-programmet

 Prospektering: I arbetet med att hitta potentiella sökande till TFS-programmet och samarbetspartners behandlas personuppgifter såsom namn och kontaktuppgifter. Uppgifter samlas generellt in direkt från registrerad eller från tredje part, exempelvis från nyhetsartiklar och universitet.

Inom denna personuppgiftsbehandling hanteras följande typer av registrerade:

 • Potentiellt sökande till TFS-programmet
 • Potentiella partners/kunder
 • Partners/kunder
 • Intressenter

Leverantörshantering

Vi behöver kontaktuppgifter till relevanta personer i din organisation så att vi kan kommunicera med er. Vi behöver även annan information som till exempel bankuppgifter så att vi kan betala för de tjänster som tillhandahålls (om detta är en del av avtalet oss emellan).

Inom denna personuppgiftsbehandling hanteras följande typer av registrerade:

 • Leverantörer

Deltagande i marknadsföring/storytelling: I samband med marknadsföring och storytelling kan dina personuppgifter att komma att behandlas. Exempel innefattar deltagande i intervjuer eller bilder som tagits i samband med event. Exempel på personuppgifter inkluderar identifieringsdata, kontaktdata, professionella data samt bilder.

Inom denna personuppgiftsbehandling hanteras följande typer av registrerade:

 • Potentiellt sökande till TFS-programmet
 • Antagna till TFS-programmet
 • Potentiella partners/kunder
 • Partners/kunder
 • Alumner
 • Intressenter

Analys av webbplatstrafik: Vi kan komma att analysera hur webbplatsbesökare använder vår hemsida. Personuppgifter som behandlas är exempelvis ip-adress.

Inom denna personuppgiftsbehandling hanteras följande typer av registrerade:

 • Webbplatsbesökare

Partnerarbete: Den huvudsakliga anledningen till att använda information om partner/kunder är att garantera att avtalsvillkoren mellan oss kan uppfyllas korrekt så att samarbetet kan löpa friktionsfritt enligt gemensamma överenskommelser. Personuppgifter som behandlas är exempelvis identifierings- och kontaktdata.

Inom denna personuppgiftsbehandling hanteras följande typer av registrerade:

 • Partners/kunder

 Administration kring TFS-programmet: För att administrera TFS-programmet kan vi behöva behandla personuppgifter. Exempel på administrationsaktiviteter innefattar bland annat ersättning för resa och inbjudan till event. Persondata som kan komma att behandlas är exempelvis identifieringsdata, kontaktdata, finansiella data, bild samt hälsodata såsom matpreferenser/allergier. Uppgifter samlas generellt in direkt från registrerad.

Inom denna personuppgiftsbehandling hanteras följande typer av registrerade:

 • Potentiellt sökande till TFS-programmet
 • Antagna till TFS-programmet
 • Sökande till TFS-programmet
 • Intressenter

Alumniarbete: I vårt alumniarbete vill vi följa ledarens karriärsutveckling och fortsatta arbete för likvärdig skola. Personuppgifter som behandlas är exempelvis kontaktdata samt professionella data.

Inom denna personuppgiftsbehandling hanteras följande typer av registrerade:

 • Alumni

 


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Hur länge vi sparar personuppgifter beror på i vilket syfte vi behandlar personuppgifterna. Vi sparar endast personuppgifter så länge vi har ett tydligt syfte med det. Om mer information önskas vänligen kontakta oss på e-postadress gdpr@teachforsweden.se eller postadress Wallingatan 37, 111 24 Stockholm.

 


Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad hos TFS har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss samt tillgång till information över vilka personuppgifter som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd så länge vi inte har annan laglig grund att behandla dina personuppgifter såsom för att fullgöra avtal eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen.