Möt vår styrelse


Anna Sjöström Douagi, Vice President Programs and Science, The Nobel Prize Museum

Ordförande

Utbildning
Med dr Karolinska Institutet, disputerat inom immunobiologi.

Tidigare yrkeserfarenhet
Forskningssekreterare inom internationella frågor på Vetenskapsrådet.
Grundare och VD för stiftelsen Sveriges unga akademi på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien.
Programchef för Nobelpriset publika programverksamhet (nuvarande)

Varför sitter du i styrelsen?
Att utbilda våra barn och göra dem rustade för framtiden är en av Sveriges viktigaste uppgifter. Det är med stor glädje och stolhet som jag är en del av Teach for Swedens styrelse och är med och bidrar till att få ut fler lärare med driv, engagemang och kompetens till de skolor som behöver dem mest.

 

Gerard De Bourbon Ponce de Leon, C-Level Executive Management Consultant

Education
MBA Finance, Leading and Innovation & Entrepreneurship
Strategies for Effective Management Communication

Previous Experience
Sales, Marketing and Business Development in different positions at Lucent Technologies, Ericsson, SAP, Hewlett-Packard, IBM Software, CA Technologies
Founder & CEO NGS Group
Digital Transformation at Verizon Enterprise Solutions, Tele2
Founder & CEO, GOJOYIT Foundation
Advisory Board Member, INL
Chief Evangelist Officer, DigitalRoute

Why are you a board member at Teach for Sweden?
The reason I started this journey with Teach for Sweden is to be able to help even in a small way and contribute to the positive development for students. From the beginning it has been a business case, the cost for society if a person does not graduate from high school is 1.5 million Euros. If they do graduate the case is flipped and you have a positive return and contribution to society. We have succeeded if we can be a catalyst for these students to graduate from high school.

 

Petter L Lundgren, Ascend

Utbildning
Grundskolelärare i SO årskurs 4-9

Tidigare yrkeserfarenhet
Lärare och skolledare
Konsult
Management Consulting inom management, ledarskap och sälj
Grundare och partner i konsultbolaget Ascend med fokus på ”business transformation”

Varför sitter du i styrelsen?
Att vara med och förändra svensk skola har alltid varit viktigt för mig. Teach for Swedens ledarskapsprogram är av högsta kvalitet och skapar nya vägar till läraryrket. Teach for Swedens fokus på ledarskap och samverkan kommer att bidra till förändring inom svensk lärarutbildning och synen på läraryrket i stort.

 

Katarina Bjelke, University Director

Utbildning
Dr dental surgery, PhD

Tidigare yrkeserfarenhet
Klinisk tandläkare
Forskare och lärare på Karolinska institutet inom anatomi och neurovetenskap
Statliga chefspositioner, bland annat på Karolinska Institutet, Regeringskansliet och Uppsala Universitet

Varför sitter du i styrelsen? 
Jag ser det som en viktig uppgift att få bidra i det mycket viktiga arbete som Teach for Sweden utför.