Vanliga frågor och svar

Har du en fråga om Teach for Sweden och vårt ledarskapsprogram?

Här nedan har vi sammanställt de vanligaste frågorna som inkommer till oss.

 

 

 

Om rekryteringen

När kan jag söka till programmet?

Vi öppnar ansökan till ledarskapsprogrammet den 1 november. Ansökningsperioden sträcker sig från 1 november till 28 februari.
Vi uppmuntrar dig att söka tidigt då vi har ett begränsat antal platser till programmet samt prioriterar att placera de som sökt först.

 

Är jag för gammal för programmet?

Vi har ingen åldersgräns för att delta i ledarskapsprogrammet och vi tar varje år in en blandad grupp av personer. Det är både de som kommer direkt från studier och de med lång erfarenhet från arbetslivet.

När börjar utbildningen?

Det är mycket som händer under året när du ska påbörja din resa som deltagare i vårt ledarskapsprogram.

Under våren genomför du förstudier som innebär att deltar på uppstartsträffar, utför ett observationsbesök hos en av våra alumner och tar del av webbinarier. Allt detta är tänkt att kunna kombinera med annan sysselsättning.

Sommarinstitutet är en 14 dagar lång sommarkurs som markerar den formella inledningen på programmet. Sommarinstitutet är förlagt i juli-augusti (exakta datum kommer). Det bedrivs i internatform och hålls på en kursgård i Stensund, Trosa. Det är obligatoriskt att delta och utgör starten på din ledarskapsresa.

I mitten/slutet på augusti startar skolorna och med det din nya anställning som lärare på en skola – och egentligen starten på din nya vardag i ledarskapsprogrammet!

Hur vet jag om mina akademiska meriter räcker?

Du behöver ha 90 hp som inkluderar ett examensarbete/uppsats om minst 15 hp inom något av de ämnen vi rekryterar inom. Ämnena är: matematik, kemi, fysik, teknik, biologi, svenska, engelska eller spanska. Se beskrivning av innehållskrav här.

Vi har ingen möjlighet att granska dina akademiska meriter innan du ansöker till programmet. Det är något som görs av Luleå tekniska universitet som en del av vår rekryteringsprocess och vi kan därför endast hänvisa till deras kriterier.

 

Om tjänsten på skolan

Vem bestämmer vilken skola jag ska jobba på?

Placeringen görs under sommaren efter att man gått igenom rekryteringen och blivit antagen till programmet. De flesta placeringar görs i juni, dvs när skolorna avslutat vårterminen och börjar se över sitt behov för hösten. Om du vill placeras i någon av våra partnerkommuner så kommer vi att marknadsföra dig mot skolor och kommuner. Om du matchar deras behov kommer du bokas in för en intervju på skolan.

 

Kan jag vara kvar på den skola jag jobbar på idag?

Vi placerar våra programdeltagare på skolor där vi ser ett behov av skickliga ledare. I praktiken innebär det att vi utgår från hur elevernas måluppfyllelse på skolan är. Vi tittar på om eleverna når målen, hur stor del av eleverna som uppnår gymnasiebehörighet och om det finns stora skillnader mellan elever beroende på föräldrarnas utbildningsnivå.

Om våra krav uppfylls och skolan har möjlighet att ta emot en deltagare från vårt program så går det att vara kvar på samma skola. Om våra krav ej uppfylls behöver du vara beredd på att byta skola för att kunna gå ledarskapsprogrammet.

Vem betalar lönen och när börjar man få lön?

Utbildningen är inte CSN-berättigande utan istället får man en heltidslön som ska täcka kostnader för exempelvis litteratur och aktiviteter som görs i samband med ledarskapsprogrammet och SKPU:n.

Det är skolan eller skolan i kombination med kommunen/huvudmannen som betalar din lön och möjliggör för dig att studera med lön. Det innebär att du börjar få lön när du börjat din tjänst på skolan. Under exempelvis Sommarinstitutet utgår därför ingen ersättning.

 

Vad är lönen i programmet?

I skolan gäller individuell lönesättning och lönen varierar mellan kommuner och skolor. Lönen för programdeltagare är i genomsnitt 31 000 med ett spann mellan 26 000 – 36 000. Du behöver vara medveten om detta och ha möjlighet att gå in på en sådan lön.

 

 

Vad är det för typ av anställningsform?

Som reglerna ser ut i dagsläget kan man inte bli tillsvidareanställd i skolan om man inte är behörig lärare. Du får därför en visstidsanställning under programmets 2 år. Men du går in på en ordinarie tjänst (inte vikariat) och har samma villkor som övriga lärare gällande exempelvis semester. Sen efter du fått din lärarlegitimation kommer du med störst sannolikhet bli erbjuden en tillsvidareanställning på skolan.

 

Hur många arbetar kvar i skolan efter programmet?

80% av våra alumner arbetar kvar inom skolan och ungefär 40% är kvar på samma skola som de arbetade på under programmet. Du förbinder dig dock inte att fortsätta arbeta på skolan, däremot är det många som väljer att stanna.

 

 

Har du fler frågor?