sam-balye-w1FwDvIreZU-unsplash

Vanliga frågor och svar

Om rekryteringen

När kan jag söka till programmet?

Vi öppnar ansökan till ledarskapsprogrammet den 1 november. Ansökningsperioden sträcker sig från 1 november till den 15 mars. Vi uppmuntrar dig att söka tidigt då vi har ett begränsat antal platser till programmet samt prioriterar de som sökt först.

Är jag för gammal för programmet?

Vi har ingen åldersgräns för att delta i ledarskapsprogrammet och vi tar varje år in en blandad grupp av personer. Det är både de som kommer direkt från studier och de med lång erfarenhet från arbetslivet.

Jag har redan en lärarexamen – kan jag gå programmet?

Nej, du som redan är lärare kan inte gå programmet. Vårt program är för personer som har ämneskunskaper men saknar en pedagogisk utbildning.

När börjar utbildningen?

Det är mycket som händer under året när du ska påbörja din resa som deltagare i vårt ledarskapsprogram.

I april/maj börjar studierna i lägre takt. Tanken är att detta ska gå att kombinera med annan sysselsättning.

Sommarinstitutet är en 14 dagar lång sommarkurs som markerar den formella inledningen på programmet. Sommarinstitutet är förlagt i juli-augusti (exakta datum kommer). Det bedrivs i internatform och hålls på en kursgård i Stensund, Trosa. Det är obligatoriskt att delta och utgör starten på din ledarskapsresa.

I mitten/slutet på augusti startar skolorna och med det din nya anställning som lärare på en skola – och egentligen starten på din nya vardag i ledarskapsprogrammet!

Hur vet jag om mina akademiska meriter räcker?

För att vara behörig till den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU:n) behöver du en ämnes- eller yrkesexamen omfattande minst 180 hp i något av ämnena vi rekryterar i. Här finns en lista med alla examen. Om du inte hittar exakt din examen i listan men anser att du har en mycket närliggande examen kan du kontakta oss för vidare råd om huruvida du kan vara behörig.

Vi har ingen möjlighet att granska dina akademiska meriter innan du ansöker till programmet. Det är något som görs av Luleå tekniska universitet som en del av vår rekryteringsprocess och vi kan därför endast hänvisa till deras kriterier.

Om tjänsten på skolan

Vem bestämmer vilken skola jag ska jobba på?

Vi kommer tillsammans med dig arbeta för att hitta en anställning på en skola som uppfyller våra krav. Framförallt letar vi anställning hos någon av våra partnerkommuner där vi marknadsför dig mot skolor. Om vi tillsammans finner en skola som matchar din profil och skolans behov kommer du att kontakta rektor med målsättningen att ses på en intervju, det är rektor som anställer.

Kan jag vara kvar på den skola jag jobbar på idag?

Våra programdeltagare anställs på skolor där vi ser ett behov av skickliga lärare och ledare. Vi tittar på om eleverna når målen, hur stor del av eleverna som uppnår gymnasiebehörighet och hur det går för gruppen elever som har föräldrarnas utan eftergymnasial utbildning. 

Om skolan har möjlighet att anställa en deltagare från vårt program går det att vara kvar på samma skola. Om det inte är möjligt behöver du vara beredd på att byta skola för att kunna gå ledarskapsprogrammet. 

Vilka krav ställer ni på skolor som anställer?

Då vi eftersträvar att öka likvärdigheten i svensk skola vill vi att du ska arbeta på en skola som har utmaningar med meritvärdet och/eller gymnasiebehörigheten. Vi utgår ifrån skolverkets statistik och tittar även på hur det går för elevgruppen som har föräldrar utan eftergymnasial utbildning.

Skolan måste även uppfylla de krav TFS och LTU ställer utifrån att du ska kunna tillgodose dig ledarskapsprogrammets innehåll och upplägg.

När anställs man på en skola?

De flesta anställningarna sker under juni och juli, dvs när skolorna avslutar vårterminen, men man måste vara inställd på att det även kan ske i augusti. Vi kommer tillsammans med dig arbeta för att finna en anställning på en skola som uppfyller våra krav. Du påbörjar sedan din anställning på höstterminen likt övriga lärare.

Hur aktiv behöver jag vara för att få en anställning?

Du behöver vara aktiv. När du blir antagen till programmet kommer du samarbeta oss och aktivt kontakta skolor för att boka in en intervju och bli anställd av en rektor. Vi förser dig med annonser och kontakter till skolan och du är den drivande för att ansöka och kontakta rektorn.

Vem betalar lönen och när börjar man få lön?

Utbildningen är inte CSN-berättigande utan istället får man en heltidslön som ska täcka kostnader för exempelvis litteratur och aktiviteter som görs i samband med ledarskapsprogrammet och SKPU:n.

Det är skolan eller skolan i kombination med kommunen/huvudmannen som betalar din lön och möjliggör för dig att studera med lön. Det innebär att du börjar få lön när du börjat din tjänst på skolan. Under exempelvis Sommarinstitutet utgår därför ingen ersättning.

Kan jag byta skola under programmets gång?

Vi är sparsamma med skolbyten under programmet och målsättningen är att du stannar på samma skola under de två åren. Anledningen är flera men framförallt handlar det om eleverna och deras behov av kontinuitet. Om det inte fungerar på din skola finns vi alltid för att stötta dig och hitta gemensamma lösningar.

Vad är lönen i programmet?

Lönen sätts av skolan och varierar mycket beroende på vilken region du jobbar i samt undervisningsämnen.

Vad är det för typ av anställningsform?

Som reglerna ser ut i dagsläget kan man inte bli tillsvidareanställd i skolan om man inte är behörig lärare. Du får därför en visstidsanställning under programmets 2 år. Men du går in på en ordinarie tjänst (inte vikariat) och har samma villkor som övriga lärare. Sen efter du fått din lärarlegitimation kommer du med störst sannolikhet bli erbjuden en tillsvidareanställning på skolan.

Hur funkar det med semester?

Du har samma villkor som övriga lärare gällande semester. Det innebär att om de andra lärarna är lediga på loven är du också ledig från din tjänst då. Dina studier fortlöper dock under loven. Schemat får du i början på läsåret.

Hur många arbetar kvar i skolan efter programmet?

80% av våra alumner arbetar kvar inom skolan och ungefär 40% är kvar på samma skola som de arbetade på under programmet. Du förbinder dig dock inte att fortsätta arbeta på skolan, däremot är det många som väljer att stanna.

Om studierna

Vad är det för studier i programmet? 

Du läser en särskild kompletterande pedagogisk utbildning (SKPU) på distans via Luleå tekniska universitet. SKPUn är anpassad efter att våra programdeltagare arbetar samtidigt som de studerar. De flesta uppgifterna utgår från dina erfarenheter i klassrummet och arbetet där räknas också som studietid. Här kan du läsa mer om studierna.

När avslutas studierna?

Studierna avslutas under våren den fjärde terminen.

Hur mycket resor blir det, eller är allt på distans?

Det är två träffar per termin som är obligatoriska och sker i Stockholm, Malmö eller Göteborg.

Hur mycket tid förväntas man lägga på studierna?

Arbetstiden för lärare är 45 timmar i veckan och av dessa arbetar du 35 timmar i skolan. Resterande tid läggs på din studiedag på fredagen. Utöver dessa 45 timmar kommer studierna kräva i snitt 5 timmar till i veckan. Totalt omfattar ledarskapsprogrammet ca 50 timmar.

Vad händer med studierna om man blir sjukskriven från arbetet på skolan?

Då  SKPU:n  är helt arbetsintegrerad går det inte att vara sjukskriven från bara  arbetet  utan  du  är även sjukskriven från  studierna. Vid en kortare periods sjukdom på några veckor  kan du  ta igen studier inom ramen för kurserna. Vid längre sjukskrivning  tas  de missade momenten igen året därpå med nästa  cohort.

Vad händer med studierna om jag behöver vara föräldraledig?

SKPU:n  är en helt arbetsintegrerad utbildning som går en gång per år. Det gör att  du  måste arbeta på en skola för att kunna delta i utbildningen. Vid föräldraledighet under pågående studier blir det uppehåll från hela ledarskapsprogrammet under ett år. Du tar upp studierna igen med nästa cohort.