Impact_header

Vår impact


Hård fakta från
en mjuk organisation

Vad är problemet?

1 av 7 elever går ut nian och saknar behörighettill gymnasiet 

Nästan var tredje lärare i grundskolan är obehörig 

12 000 behöriga lärare beräknas att saknas 2035

Lärarbristen är störst inom matematik, naturvetenskap och teknik

Flest lärare saknas i socioekonomiskt utsattaområden

17% lägre behörighet till gymnasium bland elever med föräldrar som saknar eftergymnasial utbildningVad gör vi?

Vi utbildar akademiker till lärare och ledare med fokus på områden som har låga studieresultat

Vi jobbar för att alla barn ska kunna välja sin egen framtid oavsett föräldrarnas bakgrund

Våra deltagare bidrar från dag ett genom att jobba på skola samtidigt som de studerar

Jämförelse av lärarutbildningar

Vad är vårt resultat

428 deltagare har gått eller går programmet. De har undervisat på 254 skolor i 76 kommuner runt om i Sverige

43 000 elever i Sverige har undervisats av någon som går eller har gått vårt program

11% av alla nyexaminerade lärare inom MA, NO & TEK i åk 7-9 kom från TFS under 2023

84% av våra alumner skulle troligtvis inte ha blivit lärare om inte TFS fanns

84% av alumnerna som är kvar i skolan, jobbar på skolor med stora behov och utmaningar med resultaten

Vi attraherar skickliga personer som stannar i läraryrket

Flera lärosäten har svårigheter att attrahera sökande till sina utbildningar. Därför är vi extra stolta över att vårt program är populärt, och att upplägget övertygar personer som annars kanske aldrig sökt sig till läraryrket. Jämfört med andra kompletterande pedagogiska utbildningar (KPU) får vi mer än dubbelt så många ansökningar per plats.

84% av våra alumner säger att de troligtvis inte hade blivit lärare utan Teach for Sweden.

84% av alumnerna som är kvar i skolan jobbar på en skola med stora behov och utmaningar med resultaten.

Vill du veta mer? Läs vår Impactrapport 2023

 

Marcus Rosenberg

”En unik möjlighet att påverka elevernas framtid”

För Marcus Rosenberg var vägen till ledarskapsprogrammet en oväntad händelse som utvecklades...

Läs mer

Monica bytte karriär: ”Ibland måste man bara våga”

Byta yrkesbana kan kännas läskigt och nervöst. Det trygga förändras till något...

Läs mer

”De lämnade sina jobb för att bli lärare” – Erik Kanders i Dagens Nyheter om att byta yrkesbana

För två veckor sedan publicerade Dagens Nyheter en artikel med vår alumn...

Läs mer