miljöbild från björkliden

Ekonomi och styrning

Teach for Sweden vill bidra till en positiv samhällsutveckling genom att verka för en likvärdig skola. Vårt arbete möjliggörs genom gåvor och bidrag från olika aktörer därför är allmänhetens och givarnas förtroende mycket viktigt för oss.

Som innehavare av 90-konto granskas vår verksamhet av Svensk insamlingskontroll och här kan man ta del av våra styrdokument och årsredovisningar. 

 • Årsredovisning 2021

  Uppdaterad: 22 04 25

  Filtyp: PDF

  Ladda ned

 • Årsredovisning 2020

  Uppdaterad: 21 06 30

  Filtyp: PDF

  Ladda ned

 • Årsredovisning 2019

  Uppdaterad: 20 09 18

  Filtyp: PDF

  Ladda ned

 • Årsredovisning 2018

  Uppdaterad: 19 06 13

  Filtyp: PDF

  Ladda ned

 • Årsredovisning 2017

  Uppdaterad: 19 03 13

  Filtyp: PDF

  Ladda ned

 • Årsredovisning 2016

  Uppdaterad: 18 03 23

  Filtyp: PDF

  Ladda ned

 • Teach for Swedens stadgar

  Uppdaterad: 18 03 23

  Filtyp: PDF

  Ladda ned

 • Impactrapport 2022 - 10 år Teach for Sweden

  Uppdaterad: 23 02 08

  Filtyp: PDF

  Ladda ned

 • Impactrapport 2021

  Uppdaterad: 22 02 23

  Filtyp: PDF

  Ladda ned

 • Impactrapport 2020

  Uppdaterad: 21 06 30

  Filtyp: PDF

  Ladda ned