Ekonomi och styrning

Teach for Sweden vill bidra till en positiv samhällsutveckling genom att verka för en likvärdig skola. Vårt arbete möjliggörs genom gåvor och bidrag från olika aktörer därför är allmänhetens och givarnas förtroende mycket viktigt för Teach for Sweden.  

Som innehavare av 90-konto granskas vår verksamhet av Svensk insamlingskontroll och här kan man också ta del av styrdokument och årsredovisningar för stiftelsen.

 • Teach for Swedens stadgar

  Uppdaterad: 18 03 23

  Filtyp: PDF

  Ladda ned

 • Årsredovisning 2018

  Uppdaterad: 19 06 13

  Filtyp: PDF

  Ladda ned

 • Årsredovisning 2017

  Uppdaterad: 19 03 13

  Filtyp: PDF

  Ladda ned

 • Årsredovisning 2016

  Uppdaterad: 18 03 23

  Filtyp: PDF

  Ladda ned