Teach for Sweden | Ansökan till ledarskapsprogrammet


Vi arbetar för en likvärdig skola och tror på alla barns förmåga. Under två år kommer du göra skillnad i en högstadieklass där du arbetar som ordinarie lärare med full lön. Du läser en kompletterande pedagogisk utbildning samt får löpande personlig ledarutveckling och mentorskapsutbyte med andra ledare.


Efter programmet är du behörig lärare och en ledare som lämnar avtryck - för alltid!

Kontaktuppgifter
Dina personuppgifter krävs vid rekrytering till Teach for Swedens ledarskapsprogram. Uppgifterna sparas i maximalt fem år och anonymiseras därefter. Läs mer om vår integritetspolicy på vår hemsida.

För att kunna söka till ledarskapsprogrammet behöver du ha minst 90 hp inom något av ämnena matematik, biologi, fysik, kemi, teknik, svenska, engelska eller spanska. 


Under ledarskapsprogrammets två år läser du en specialutformad kompletterande pedagogisk utbildning (SKPU) som ger dig en lärarexamen. Luleå tekniska universitet ansvarar för granskningen av dina akademiska meriter och antagningen till SKPU:n. 


Du kan läsa om de akademiska behörighetskraven på vår hemsida
 

   


Validering av utländska betyg
För att vara behörig att läsa vid ett svenskt lärosäte behöver du antingen ha genomfört ett svenskt gymnasium alternativt ha läst svenska som andraspråk steg 3 och engelska steg 6.

Du som har en utländsk examen behöver ha validerat den via UHR. 

För dig som inte fått dina betyg verifierade genom UHR, vänligen kontakta dem för att säkra att dina betyg är godkända av svenskt universitet. Teach for Sweden har ingen expertis eller beslutsrätt kring detta utan följer lärosätenas krav.


Motivation och placering

Motivation är en viktig del när vi söker rätt matchning till programmet.
Vi är nyfikna på vad som motiverar dig.

Skalan visar motivation där 1 är lägst och 10 högst.

Placering
Vi placerar främst inom följande områden:
  • Öst (Stockholm med omnejd) 
  • Väst (Göteborg med omnejd)
  • Syd (Malmö med omnejd)
  • TFS-Distans (Utanför de tre storstadsregionerna)
Läs mer om TFS-distans och rekryteringsprocessen här

Kännedom

Frågorna nedan har ingen påverkan på din ansökan utan kommer endast hjälpa oss i vårt marknadsföringsarbete. Klicka på "slutför" för att skicka in din ansökan. Om knappen inte fungerar, gå igenom formuläret och dubbelkolla att du har svarat på alla obligatoriska frågor, de är markerade med en röd asterix (*).