Ansökan till ledarskapsprogrammet med start 2024

Teach for sweden logotyp


Ansökan till ledarskapsprogrammet


Vi tror att alla barn kan. Men idag är skolan ojämlik och kunskapsnivåerna skiljer sig. Därför rekryterar vi akademiker som du, som under ett tvåårigt program får en ledarskapsutbildning och läser in en lärarexamen samtidigt som du arbetar på en högstadieskola med behov. Du får löpande personlig ledarskapsutveckling och lön under programmet. 


Genom att dela med dig av din kunskap bidrar du till att göra den svenska skolan bättre!


Ansökans del ett tar runt tre minuter att genomföra och de uppgifter du fyller i hjälper oss att se om du har rätt utbildningsbakgrund för att bli behörig till programmet.


Kontaktuppgifter

För att söka till ledarskapsprogrammet behöver du ha en examen inom något av ämnena matematik, biologi, fysik, kemi, teknik, svenska, engelska, spanska, franska eller tyska. 


Du kan läsa om de akademiska behörighetskraven på vår hemsida.

 

   


Validering av utländska betyg
För att vara behörig att läsa vid ett svenskt lärosäte behöver du genomgått svenskt gymnasium alternativt ha slutfört ”Svenska som andraspråk steg 3” eller motsvarande (t.ex. Tisus-test) samt Engelska 6 eller motsvarande. Läs mer om kraven för att läsa vid ett svenskt lärosäte här.

Du som har en utländsk examen behöver ha den validerad via UHR och bifoga ett intyg till din ansökan tillsammans med betyg. Läs mer om det
 här.

Du behöver ah dessa dokument tillhands för att kunna styrka din ansökan.Kännedom

Frågorna nedan har ingen påverkan på din ansökan utan kommer endast hjälpa oss i vårt marknadsföringsarbete. 

Max 50 tecken.Klicka på "slutför" för att skicka in din ansökan. Om knappen inte fungerar, gå igenom formuläret och dubbelkolla att du har svarat på alla obligatoriska frågor, de är markerade med en röd asterix (*).