Ansökan till ledarskapsprogrammet med start 2023

Teach for Sweden | Ansökan till ledarskapsprogrammet


Vi tror på att alla barn kan. Men idag är skolan ojämlik och kunskapsnivåerna skiljer sig. Därför rekryterar vi akademiker som du, som under ett tvåårigt program får en ledarskapsutbildning och läser in en lärarexamen samtidigt som du arbetar på en högstadieskola med behov. Du får löpande personlig ledarskapsutveckling och lön under programmet. 


Genom att dela med dig av din kunskap bidrar du till att göra den svenska skolan bättre!


KontaktuppgifterDina personuppgifter krävs vid rekrytering till Teach for Swedens ledarskapsprogram. Uppgifterna sparas i maximalt fem år och anonymiseras därefter. Läs mer om vår integritetspolicy på vår hemsida.


För att söka till ledarskapsprogrammet behöver du ha minst 90 hp inom något av ämnena matematik, biologi, fysik, kemi, teknik, svenska, engelska, spanska, franska eller tyska.. Dina studier behöver inkludera ett självständigt arbete på minst 15 hp inom samma ämne.


Du kan läsa om de akademiska behörighetskraven på vår hemsida.

 

   


Validering av utländska betyg
För att vara behörig att läsa vid ett svenskt lärosäte behöver du antingen genomfört ett svenskt gymnasium alternativt avslutat svenska som andraspråk steg 3 och engelska steg 6.

Du som har en utländsk examen utanför EU behöver ha den validerad via UHR.  

Inför ansökans del 2 kommer du behöva dessa dokument tillhands för att styrka nedanstående. Anställning
Vi letar anställning inom inom följande områden:
  • Öst (Stockholm med omnejd) 
  • Väst (Göteborg med omnejd)
  • Syd (Malmö med omnejd)
  • TFS-Distans (Utanför de tre storstadsregionerna)


Motivation

Motivation är en viktig del när vi söker rätt matchning till programmet.
Vi är nyfikna på vad som motiverar dig.


Kännedom

Frågorna nedan har ingen påverkan på din ansökan utan kommer endast hjälpa oss i vårt marknadsföringsarbete. 


Max 50 tecken.


Klicka på "slutför" för att skicka in din ansökan. Om knappen inte fungerar, gå igenom formuläret och dubbelkolla att du har svarat på alla obligatoriska frågor, de är markerade med en röd asterix (*).