| Fortsätt med ett tidigare sparat formulär
Återuppta senare

För att kunna återuppta det här formuläret senare, ange din E-postadress och ange ett lösenord.

Teach for Sweden | Ansökan till ledarskapsprogrammet


Vi arbetar för en likvärdig skola och tror på alla barns förmåga. Under två år kommer du göra skillnad i en högstadieklass där du arbetar som ordinarie lärare med full lön. Du läser en kompletterande pedagogisk utbildning samt får löpande personlig ledarutveckling och mentorskapsutbyte med andra ledare.


Efter programmet är du behörig lärare och en ledare som lämnar avtryck - för alltid!

KontaktuppgifterDina personuppgifter krävs vid rekrytering till Teach for Swedens ledarskapsprogram. Uppgifterna sparas i maximalt fem år och anonymiseras därefter. Läs mer om vår integritetspolicy på vår hemsida.

För att söka till ledarskapsprogrammet behöver du ha minst 90 hp inom något av ämnena matematik, biologi, fysik, kemi, teknik, svenska, engelska eller spanska. Dina studier behöver inkludera ett självständigt arbete på minst 15hp inom samma ämne.


Du kan läsa om de akademiska behörighetskraven på vår hemsida.

 

   


Validering av utländska betyg
För att vara behörig att läsa vid ett svenskt lärosäte behöver du antingen ha genomfört ett svenskt gymnasium alternativt ha avslutat svenska som andraspråk steg 3 och engelska steg 6.

Du som har en utländsk examen behöver ha validerat den via UHR. Anställning
Vi arbetar främst inom följande områden:
  • Öst (Stockholm med omnejd) 
  • Väst (Göteborg med omnejd)
  • Syd (Malmö med omnejd)
  • TFS-Distans (Utanför de tre storstadsregionerna)

Motivation

Motivation är en viktig del när vi söker rätt matchning till programmet.
Vi är nyfikna på vad som motiverar dig.


Kännedom

Frågorna nedan har ingen påverkan på din ansökan utan kommer endast hjälpa oss i vårt marknadsföringsarbete. 

Klicka på "slutför" för att skicka in din ansökan. Om knappen inte fungerar, gå igenom formuläret och dubbelkolla att du har svarat på alla obligatoriska frågor, de är markerade med en röd asterix (*).