Botkyrka är redo att ta emot lärare som vill göra skillnad

Botkyrka har nyligen inlett ett samarbete med Teach for Sweden som ett sätt att ge fler möjligheten att komma in läraryrket och få göra skillnad i Botkyrka. Ledarna som startar ledarskapsprogrammet i höst kommer därmed få möjlighet att arbeta fyra dagar i veckan på en skola i Botkyrka samtidigt som de vässar sitt ledarskap och läser in sin lärarexamen.

Vi har frågat Kenny Fredholm, verksamhetschef grundskola, på utbildningsförvaltningen om deras tankar kring samarbetet, ta del av intervjun nedan:

Varför har Botkyrka valt att inleda ett samarbete med Teach for Sweden?
Botkyrka vill att fler väljer läraryrket och det här är ett sätt att skapa möjligheter för dem med akademisk examen att komplettera för att bli legitimerade lärare. Teach for Sweden är väletablerade och borgar för god rekrytering och utbildning och är en kvalitativ samarbetspartner för Botkyrka.

Vilka förväntningar har du på samarbetet?
Vår förväntan är att Teach for Swedens goda rekrytering och unika utbildning gör att fler akademiker tar chansen att bli lärare, och att dessa deltagare efter sin examen är kvar som lärare i Botkyrkas skolor och bidrar till förbättrad kvalité och resultat.

Varför tycker du att man ska söka till Teach for Swedens ledarskapsprogram och jobba i Botkyrka?
Botkyrka är en stor kommun som har stora utmaningar men också möjligheter att på allvar göra skillnad. Vi är drygt 3 500 medarbetare i 49 förskolor, 22 grundskolor och 4 gymnasieskolor. Inom utbildningsförvaltningen finns ett stort engagemang och vårt mål är att alla barn och elever ska få tillgång till en likvärdig utbildning med hög kvalitet som ger möjlighet att utveckla varje individs fulla potential. Vi välkomnar Teach of Swedens initiativ för fler lärare som vill göra skillnad och inspirera våra barn och unga att göra sin röster hörda för att i framtiden ha förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet.

Är du intresserad av att inleda ett samarbete med Teach for Sweden, Läs mer och lämna en intresseanmälan här: http://bit.ly/2vA6T16