Åsa Jakobsson

Vice verksamhetschef / COO

asa.jakobsson@teachforsweden.se

+46 70 985 05 95

Examen:

Civilekonomexamen, Linnéuniversitetet.

”Alla barn kan, om de får rätt förutsättningar att bli sitt bästa jag. Då behövs fler lärare som är skickliga ledare. Att få vara med och arbeta för en likvärdig skola känns oerhört viktigt. Teach for Sweden är en inspirerande och utvecklande arbetsplats och jag trivs jättebra!”