Ida Karlberg Gidlund

Verksamhetschef / CEO

ida.karlberg-gidlund@teachforsweden.se

+46 76 626 98 51

Examen:

Ämneslärarexamen i geografi & biologi, Stockholms universitet.

”Först när alla barn har uppnått sin fulla potential kan Sverige uppnå sin. I Teach for Sweden arbetar jag för att fler barn själva kan välja sin egen framtid genom att de når målen i skolan. Det bidrar till att Sveriges tillväxtpotential ökar. Ledarskap är en handling och tillsammans med hundratals andra ledare är jag med och bygger ett skolsystem där alla barn får chansen att nå sin fulla potential. Elev för elev, skola för skola.”