Jacob Sundström

Chef rekrytering & anställning

jacob.sundstrom@teachforsweden.se

+46 70 235 12 94

Examen:

Ämneslärarexamen i idrott, historia, geografi & religion, Örebro universitet.

”Skola, skolutveckling och alla elevers rätt till en likvärdig skola är något jag brinner för, kan vi få till en förändring på detta så tror jag vi kan se en enorm påverkan på hela samhället. Fler elever behöver få träffa duktiga lärare som genom sitt kunnande och engagemang kan påverka dem till att bli sitt bästa jag.”