Jacob Sundström

Chef rekrytering & anställning

jacob.sundstrom@teachforsweden.se

+46 70 235 12 94

Examen:

Ämneslärarexamen i idrott, historia, geografi & religion, Örebro universitet.

”Efter att ha jobbat som lärare i sex år (vilket var det mest utvecklande, utmanande och framförallt roligaste jag gjort) är jag idag stolt och glad över att få vara del av en organisation som alltid sätter barnen främst. Skola, skolutveckling och alla elevers rätt till en likvärdig skola är något jag brinner för.  Fler elever behöver få träffa duktiga lärare som genom sitt kunnande och engagemang kan påverka dem till att bli sitt bästa jag.”