Karl Larsson

Kommunikatör

Karl.larsson@teachforsweden.se

070-141 29 55

Examen: 

Kommunikatör med språkvetenskaplig examen, Södertörns högskola

”Under min högstadietid hade jag en duktig svenskalärare som fick mig att gilla språk och skrivande. Flera år senare arbetar jag som kommunikatör och inser vilken påverkan den läraren hade på min framtid. Därför är jag väldigt glad och stolt att idag få vara en del av Teach for Sweden som arbetar för att alla barn ska få rättvisa förutsättningar i skolan. Vi behöver fler förebilder i klassrummen som kan hjälpa barnen att nå sina drömmar.”