Martin Bergman

Kursansvarig

martin.bergman@teachforsweden.se

072 30 60 161

Civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik, Chalmers

Ämneslärarexamen i Matematik, Fysik och Teknik, Högskolan i Halmstad

”En likvärdig skola börjar i lärarutbildningen. Jag vill förbättra utbildningen av lärare i Sverige så de får bästa möjliga förutsättningar att lyckas i lärarrollen.”