Naeef Almezel

Ledarutvecklare

naeef.almezel@teachforsweden.se

+46 70 361 98 87

Examen:

Ämneslärarexamen i musik, Damaskus universitet & Stockholms universitet.

Ämneslärarexamen i matematik och svenska, Stockholms universitet.

”Att få en likvärdig skola och att alla barn får samma förutsättningar, det är någonting en del av min familj förlorat livet för.”

Naeef bild