Neda Jazayeri

Chef ledarskapsprogram & HR ansvarig

neda.jazayeri@teachforsweden.se

076-855 76 10

Socionomexamen, Södertorns högskola

”Efter många års erfarenhet inom socialt arbete har jag fått bevittna dem negativa konsekvenserna som unga vuxna har fått i sina liv på grund av bland annat en utmanande skolgång. Därför jobbar jag på TFS – för att ge eleverna rätt förutsättningar att klara skolan och kunna vidareutbilda sig och på det sättet förebygga och minska risken för att dem ska hamna i en utsatt situation.”