Sara Heinrich

Utvecklingsstrateg inom ledarskapsprogrammet

sara.heinrich@teachforsweden.se

+46 70 975 38 15

Examen:

BA Politics & Chinese, SOAS (School of Oriental & African Studies).
PGCE English Language & Literature, Christchurch University.
MSc International & Comparative Education, Stockholms universitet.

”Jag tror på att alla barn förtjänar samma chans att lyckas i skolan och i livet oavsett var de är uppväxta och vilken utbildningsbakgrund föräldrarna har. Det måste vara en grundprincip i ett demokratiskt samhälle. I arbetet med vårt ledarskapsprogram kan jag stötta våra deltagare i sin utveckling så att de blir de skickligaste ledare för sina elever och orkar gå en extra mil för de barn som behöver det som mest.”