Det globala nätverket Teach For All växer!

Under september har det globala nätverket Teach For All, som Teach for Sweden är en del av, expanderat med två nya medlemsländer- Teach for Liberia och Teach for Tanzania.

För barn i Tanzania är det familjens socioekonomiska bakgrund som ofta påverkar deras utbildning och framtid. Barn i åldrarna 7-13 från landsbygden, där 70% av befolkningen bor, ligger nästan 15% efter sina mer urbana kamrater när det kommer till språk- och läskunnighet. Dessutom går mer än två miljoner av barnen i landet inte i skolan.

Liberia är ett av de länder i världen som har flest barn som inte går i skolan. Uppskattningsvis 15-20% av alla 6 till 14-åringar får inte en utbildning och endast 54% av barnen slutför grundskoleutbildningen. Över hälften av de liberianska lärarna har heller inte de obligatoriska intyg som krävs för att få undervisa.

Teach for Sweden ser fram emot att få följa och utbyta idéer med Teach for Libera och Teach for Tanzania.

Här kan du läsa mer om det globala nätverket Teach For All och de nya medlemsländerna. 

Vill du veta mer om Teach for Sweden? Läs mer om vår organisation här.