Erfarenhetslärande och medveten träning

Vårt ledarskapsprogram behandlar ledarskapets möjligheter och utmaningar. Det är en 2-årig utbildning som bygger på erfarenhetslärande och medveten träning. Det övergripande syftet med programmet är att TFS:aren ska utvecklas som ledare och bidra till förändring, både som ledare och som medlem av en grupp. För att göra detta möjligt samarbetar TFS med  Luleå tekniska universitet (LTU) och vi har tillsammans skapat en helt ny arbetsintegrerad lärarutbildning. Det innebär att TFS:are jobbar i en högstadieskola där behoven är som störst samtidigt som de läser in en lärarexamen via LTU.

I ledarskapsprogrammet får TFS:are handledning och träning i sitt ledarskap både i och utanför klassrummet från en ledarutvecklare. Ledarutvecklaren har tät kontakt med TFS:arna dels genom flera besök i skolan fysiskt och digitalt för handledning och dels genom incheckningar varannan vecka som ger möjlighet till reflektion.

Programmet innehåller utbildningsinsatser varje vecka under åren och genom aktivt deltagande i dessa kommer TFS:aren att tränas i att reflektera över sina erfarenheter och utvecklas inom sitt ledarskap. Under andra året av programmet har TFS:aren en framtidsbyggarpartner för att tillsammans ha samtal som breddar, fördjupar och utvecklar det egna ledarskapet. Allt sker i linje med TFS vision och värdegrund – en dag ska alla barn kunna välja sin egen framtid.

Läs mer om programmet här

Vill du anställa en TFS:are till HT-20?
Gör en intresseanmälan här