Från elev till lärare – på samma skola.

I början av 2000-talet var Sebastian Lööv elev på Utmarksskolan. I dag gör han själv skillnad för barnen på skolan.

Baserat på elevers kunskapsnivå är svensk skola en av de mest segregerade i världen. Barn har olika förutsättningar sett till språk och hemförhållanden. Att arbeta mot detta är en drivkraft för Sebastian:

Skillnaderna jag ser mellan skolan i medelklassområdet jag jobbade i tidigare i jämförelse med där jag jobbar idag är något jag tänker på varje dag.

Läraryrket har alltid varit närvarande i Sebastian Löövs liv. Redan som liten följde han sin mamma till klassrum på skolan i Bergsjön. Hon har jobbat som lärare i Bergsjön i över 30 år och är hans förebild som lärare. Nu är han själv lärare efter att ha gått ledarskapsprogrammet, men det var inte självklart att det skulle bli så.

”Till att börja med ville jag bara bilda mig. Jag flyttade till Lund för att studera humaniora och språk. Jag valde sedan att läsa journalistik och tog en examen från Göteborgs universitet. Under hela studietiden vickade jag som lärare och efter att ha testat på arbetet som journalist under ett halvår insåg jag att jag ville tillbaka till skolan.”

Sebastian kom till insikt att han hellre jobbar med barn och unga än att arbeta på kontor.

Det är roligare helt enkelt. Det är en annan form att social gemenskap. Du följer elever genom deras uppväxt. Det är unikt att i rollen som lärare få se människor växa, från att vara barn till att bli vuxna individer. Det är en häftig känsla att påverka och lära barn saker. Detta är kärnan i läraryrket och jag vet inte många andra yrken som har den kvalitén.

Genom Teach for Swedens 2-åriga ledarskapsprogram hittade Sebastian en väg in i läraryrket som passade honom. Han menar det är en snabb och bra väg till lärarlegitimation samtidigt som du får erfarenhet av att jobba i skolan. Förutom att Sebastian lärde känna många nya människor han annars inte skulle ha fått kontakt med så har han ett starkt minne från ledarskapsprogrammet.

”Under andra året får man en framtidsbyggare att jobba med för att utveckla sitt ledarskap. Jag fick privilegiet att träffa en riksdagsledamot. Han besökte även min mentorsklass på skolan och det mötet är något som eleverna fortfarande pratar om.”

Idag jobbar Sebastian som svensk- och spansklärare på skolan han själv gick på som tonåring, Utmarksskolan i stadsdelen Kortedala i Göteborg. Trots att skolan står inför utmaningar, främst att många elever har svårigheter med språket, så anser han att skolan skiljer sig från andra skolor i Sverige. På skolan han arbetar på är det många lärare som har jobbat länge. Han menar att det är ett systemfel att många lärare byter jobb ofta och att bra relationer mellan elever och vuxna beror på kontinuitet, vilket de har på Utmarksskolan. Det finns en stolthet i att jobba på skolan och avslutar med:

Att följa en klass tills att de går ut åk 9 hade jag inte bytt ut mot högre lön. Det som driver mig är att göra avtryck på dessa individer.

 

Fakta om Sebastian Lööv:
Gör:
Är lärare i svenska och spanska för elever i årskurs 6-9 på Utmarksskolan i Kortedala i Göteborg.

Bor: I Göteborg men flyttar snart till Kungälv.

Bild av utmaningar i svenska skolan: Skillnaderna mellan svenska skolor sett till barnens språkkunskaper och hemförhållanden samt systemfelet att många lärare byter mellan olika skolor.

Tips till sökande: Du behöver inte var idealist och vilja förändra världen för att gå Teach for Swedens ledarskapsprogram, det räcker med att vara intresserad av att jobba inom skolan. Skapa gärna en uppfattning om hur det är att jobba i skolmiljö innan du söker programmet.