Ta chansen och gör skillnad i Södertälje!

En TFS:are bidrar med en bredd och ytterligare perspektiv från andra delar av samhället som berikar. Dessutom är det en otrolig kvalitet på programmet vilket gör att de som deltar blir otroligt skickliga lärare.

Under våren 2018 så skrev Södertälje och Teach for Sweden ett samarbetsavtal med målsättningen att tillsammans ge fem TFS:are om året möjligheten att gå ledarskapsprogrammet och arbeta som lärare på en skola i kommunen. Idag finns det fem aktiva TFS:are på högstadieskolor i Södertälje. Jenny Stanser, grundskolechef i Södertälje, har erfarenhet av TFS i sin tidigare roll som rektor och var på sin nya tjänst snabb att signera ett avtal med Teach for Sweden.

Jenny varför valde Södertälje kommun att samarbeta med Teach for Sweden? 
Teach for Sweden är ett bra komplement till de rekryteringskanaler vi har idag. Dessutom vill Teach for Sweden verka kompensatoriskt vilket stämmer väl med vår målbild.

Du har i din tidigare roll som rektor erfarenhet av Teach for Sweden, vad ser du att en TFS:are och Teach for Sweden bidrar med till en skola?
En TFS:are bidrar med en bredd och ytterligare perspektiv från andra delar av samhället som berikar. Olikheter är en styrka och det gör att vi stärker kvaliteten i undervisningen. Dessutom är det en otrolig kvalitet på programmet vilket gör att de som deltar blir otroligt skickliga lärare.

Varför tycker ni att man ska söka till Teach for Swedens ledarskapsprogram och anta utmaningen och möjligheten att arbeta som lärare?
Som lärare får du möjlighet att påverka. På riktigt. Det ger dig en chans att rusta dagens barn och unga till att bli trygga samhällsmedborgare i framtiden. Dessutom är det väldigt roligt och givande att vara lärare.

Jenny avslutningsvis berätta mer om Södertälje och att arbetet som lärare hos er?
I Södertälje har vi ett enda fokus och det är att öka kvaliteten i undervisningen. Med mod att utmana strukturer, varandra, chefer och elever visar vi, genom handling, att det går att bedriva en framgångsrik skola. Våra lärare och övriga medarbetare, gör varje enskild dag en enorm insats för framtiden där ni genom ert engagemang, kunskap och passion samt omtanke, driv och samarbetsförmåga förändrar Sverige. Södertälje kommun är en trygg arbetsplats där vi sätter dig i fokus.