Hamse känner stort ansvar inför ledarrollen

Hamse Jebrir Abdi gick från skoltrött till att bli civilingenjör. Därefter genomgick han en personlig resa där han förstod att han hellre utvecklar människor än infrastruktur och bostäder. Nu går han första året på ledarskapsprogrammet och utbildar barnen på Alviksskolan. ”Eleverna ser mig som deras ledare och jag känner ett stort ansvar inför det”. 

Hamse hade redan i ung ålder en drivkraft, han vill göra något med sitt liv. Han hade lätt för skolan och hans skolgång gick bra fram tills tredje året på gymnasiet. Sedan hände något. Han tappade motivationen helt och gick ut gymnasiet med många underkända betyg.

Men vändningen kom. Efter att ha tagit två sabbatsår kom känslan tillbaka, att han ville göra något med sitt liv. Han flyttade till Luleå och läste upp betygen. Utvecklingsarbeten, stora projekt och infrastruktur var det han ville jobba med och därför började han på en civilingenjörsutbildning 2011. Men i slutet av utbildningen kom han till en ny insikt.

Under fjärde året ändrade jag mig igen. Istället för att utveckla infrastruktur ville jag jobba med att utveckla människor. Det sista jobbet jag sökte kring civilingenjörsyrket frågade intervjuaren gång på gång hur jag kunde göra skillnad. Därefter insåg jag att det kanske inte var inom detta yrkesfält jag kommer kunna göra skillnad. Jag tog en paus efter examen och sökte andra typer av jobb för att få en känsla av vad jag ville göra.

Hamse började arbeta på ett företag som jobbar med samverkan mellan skolan och arbetslivet. Han träffade hundratals elever och kände att han hittat rätt. Han ville jobba med ungdomar. Av en slump kom han i kontakt med Teach for Sweden på en arbetsmarknadsdag. Han kände att han ville ge programmet en chans. Idag går han första året på ledarskapsprogrammet och jobbar som lärare för elever i årskurs 8 och 9 på Alviksskolan. Han trivs och är också lite förvånad över hur fort det gick att komma in i lärarrollen.

”Första veckorna blev jag överraskad över vilken tilltro eleverna hade till mig. Jag kände ett väldigt stort ansvar då de redan från början såg mig som deras ledare. Samtidigt förstod jag allvaret och ansvaret som det ligger i rollen. Jag minns särskilt första dagen. Jag hade peptalk, pratade om motivation och hur man når mål. Det var många elever som kom fram till mig i slutet av lektionen och sa att det var en intressant start och vad de behövde stöttning med. Det var grymt att få det förtroendet från start.”

Hamse ser också utmaningar skolan står inför. Han upplever att den psykiska ohälsan hos barnen är hög vilket har förvånat honom. Men har också förstått vilken viktig roll lärare spelar för dessa ungdomar. En utmaning han behövde handskas med från dag ett i skolan.

”Många mår dåligt och stressar på tok för mycket. En del elever mår dåligt därför att de sätter så höga krav och press på sig själv. Mycket av min tid går till detta. När hälsan inte är där är det svårt att få till lärande och utveckling.”

Förutom utbildning från Teach for Sweden och Luleå universitet får Hamse stöd under programmet från sin skola. Han är målmedveten att genom studierna lära sig om hur man kan stötta eleverna och deras olika utmaningar. Studierna ger honom förståelse för varför eleverna agerar på olika sätt. Han lyfter också vikten av att vara en del av Teach for Swedens nätverk.

Programmet är tufft men med den kärleken och gemenskapen vi har så känner jag att vi kommer ta oss igenom detta tillsammans. Vi har en sammansvetsad grupp med mycket pepp.

Fakta om Hamse 

Cohort: 2020.

Bor: I Stockholm.

Gör: Jobbar som NO- och tekniklärare på Alvikskolan årskurs 7-9.

Bild av utmaningar i svenska skolan: Brist på behöriga lärare. Eleverna på min skola har berättat att det är stor omsättning på lärare och att de knappt hinner bygga relationer med lärarna innan de får en ny. När en lärare som eleverna fastnar för slutar måste de börja om med nya relationer igen. Det rubbar elevernas trygghet och ökar deras ovissheten och oro kring bland annat bedömning och betygsättning. Detta blir ytterligare faktor som kan öka den psykiska ohälsan.

Tips till sökande: Förbered dig mentalt för en tuff och utmanande tid men samtidigt på att programmet är roligt och meningsfullt. Det kommer vara toppar och dalar under programmet, därför behöver du hitta strategier för de dagar och veckor då arbetsbördan är tuff. Ta hjälp av skolledning, kollegor och elever. Prioritera att planera lektioner och visa att du bryr dig om eleverna.

 

Bli en del av lösningen

Att skapa en likvärdig skola är inte en uppgift vi kan lösa själva. Det finns flera vägar att hjälpa oss att nå fler barn. Var med och bidra!