Lärarens viktiga roll i att väcka engagemang för hållbar utveckling – Jonas Edlund om hållbarhetsperspektiv i undervisningen

En dag kommer våra elever att ta över världen. Men hur kommer den framtida världen att se ut? En sak är säker: Klimatförändringarna kommer att omforma vårt sätt att leva. I denna oförutsägbara framtid spelar skolan och dess lärare en avgörande roll. De har potentialen att forma unga sinnen, förändra förhållningssätt och väcka engagemang för hållbar utveckling. Men hur integrerar vi effektivt hållbarhetsperspektiv i undervisningen? Hur kan lärare navigera genom komplexiteten som uppstår i skolvardagen och engagerar elever i hållbarhetsfrågor? Vi har pratat med vår alumn Jonas Edlund (Cohort 17) om den viktiga rollen som skolan och lärarna spelar i att forma en hållbar framtid.

I den svenska läroplanen betonas vikten av hållbar utveckling och inkluderingen av hållbarhetsperspektiv i undervisningen. Läroplanen ger vägledning och ramar för innehåll och mål, medan lärarna har uppgiften att konkretisera och anpassa undervisningen för att integrera hållbarhetsperspektiv. Skolan spelar en mycket viktig roll, säger Jonas: ”Det är en av de institutioner som är central när samhället ska ställa om till ett hållbart sådant.”

Det är en av de institutioner som är central när samhället ska ställa om till ett hållbart sådant.

Jonas anser att lärare har stora chanser att påverka unga människors förhållningssätt till naturen och klimatet. Dock betonar han att lärarna måste våga släppa sargen och utforska vad som är lärande för en hållbar framtid. Trots att nuvarande läroplaner ska följas, finns det en stor frihet inom dem som lärare kan utnyttja för att främja hållbarhetsperspektiv. ”Det är lätt att fastna i nuvarande läroplaner helt och hållet. De ska såklart följas, men det finns stor frihet inom dem”, säger Jonas.

För Jonas själv har resan till att bli lärare varit en naturlig utveckling. Innan han kom till Teach for Sweden arbetade han som journalist i 17 år. Med tiden började han tvivla på om han gjorde tillräckligt stor nytta och kände att han ville påverka mer. Eftersom han även hade studerat naturvetenskap sökte han vårt ledarskapsprogram när han fick kännedom om Teach for Sweden: ”Jag älskar kunskap och att vara med människor och vill jobba med förändring. Skolan var ett klockrent val.”

Jonas har nu arbetat som lärare på högstadiet i sex år och jobbar aktivt med att integrera hållbarhet i sin undervisning. Han ser sin roll som lärare som en möjlighet att få eleverna att se sig själva som en del av naturen, inte bortkopplade från den. Men för att verkligen få in hållbarhetsperspektivet i undervisningen behöver lärare prioritera det: ”Det saknas tydliga strukturer och metoder om hur exakt lärare ska jobba med det i undervisningen och då blir det lätt bortprioriterat. Vi lärare måste själv vara övertygade om att frågan är viktig och tar ansvar för att integrera hållbarhet när vi planerar undervisningen i början på läsåret”, menar Jonas. Han pratar till exempel ofta med sina elever om aktuella nyheter kring klimatet och har planterat träd utanför skolan med klassen.  Hans mål är att inspirera eleverna till att ta initiativ och engagera sig. ”Det jag vill förmedla är aktivt hopp. Det betyder att mitt mål är att de ska känna sig handlingskraftiga och hoppfulla, men även att de ska ta initiativ och engagerar sig. Innovationsförmåga är en viktig kompetens som vi behöver förmedla till eleverna”, säger Jonas.

Innovationsförmåga är en viktig kompetens som vi behöver förmedla till eleverna.

För att stötta andra lärare med att integrera hållbar utveckling i undervisningen har Jonas även påbörjat skrivandet av en bok som kommer att innehålla metoder och modeller. Han vill ge lärare verktyg att jobba med hållbar utveckling och uppmuntra dem att prioritera att jobba med eleverna kring hållbarhetsfrågor. Boken kommer senare i år.

Hur jobbar ni med lärande för hållbar utveckling på din skola? Har du som lärare utvecklat effektiva metoder eller inspirerande projekt för att engagera eleverna i hållbarhetsfrågor? Eller har du stött på utmaningar och svårigheter som du vill dela och diskutera för att gemensamt hitta lösningar? Dela dina insikter med oss och skicka ett mejl till info@teachforsweden.se!