Är du en framtida ledare?

 

Jag vill veta mer

Din förmåga att snabbt bygga förtroende och skapa ett tryggt arbetsklimat som tar fram det bästa hos varje enskild elev kommer att vara avgörande för matchningen.

Drivna ledare i klassrummet är en förutsättning för att alla barn, oavsett bakgrund, ska ges samma möjlighet till en likvärdig utbildning. Du som söker måste drivas av att bygga förtroende och av att skapa ett tryggt arbetsklimat där alla enskilda individer trivs och utvecklas.

Under två år arbetar du med högstadieklasser som behöver ledare som kan tända deras gnista och göra skillnad. Du är ordinarie lärare, får full lön, löpande personlig ledarutveckling samt mentorskapsutbyte med andra ledare.

Hör våra alumner berätta vad Teach for Swedens ledarskapsprogram gjort för dem i deras karriär och personliga utveckling.

Vad krävs för att du ska vara behörig?

Vi söker akademiker med 90 hp i något av ämnena matematik, fysik, kemi, biologi, teknik, svenska, engelska eller spanska. Studierna behöver inkludera ett självständigt arbete om 15 hp. Detta krävs för att bli antagen till den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU:n) som är en del av ledarskapsprogrammet och ger dig en lärarexamen.

Akademiska krav

För att vara behörig till KPU:n behöver du uppfylla följande:

  • Universitetsstudier om minst 90 hp i matematik, teknik, fysik, biologi, kemi, svenska, engelska eller spanska.
  • Dina 90 hp behöver inkludera ett självständigt arbete om minst 15hp och täcka in relevanta moment (se pdf nedan)
  • För behörighet i två ämnen krävs 90 hp + 60 hp, för treämnesbehörighet behöver du istället 90 hp + 45 hp + 45 hp.

Granskningen av dina akademiska meriter och beslut om behörighet fattas av Luleå tekniska universitet.

För mer information om de akademiska kraven, vänligen tryck HÄR.

Utbildning från annat land

Har du en examen från annat land behöver du uppfylla nedanstående krav:

Vad mer letar vi efter?

Social kompetens

Är du en relationsbyggare? Oavsett om det är i mötet med elever, föräldrar eller kollegor behöver du kunna läsa av en situation och anpassa din kommunikation därefter.


Målmedvetenhet

Du behöver kunna arbeta långsiktigt och fokuserat mot ett uppsatt mål med bibehållen positiv inställning. Målmedvetenheten kommer att hjälpa dig att kämpa även när programmet är tufft.

Lösningsfokus

Du kommer dagligen stöta på oförutsedda situationer och behöver snabbt komma med kreativa och innovativa lösningar. Med lösningsfokus har du ett förhållningssätt där alla hinder är möjligheter att lära.


Självinsikt

Programmet ställer höga krav på din självinsikt och förmåga att reflektera. Du behöver kunna reflektera över och förstå konsekvenserna av ditt eget agerande samt hur det påverkar andra.

Ledarskapsprogrammet

Teach for Sweden är ett ledarskapsprogram för dig som vill utveckla dig själv och ta nästa steg i din karriär – och som drömmer att leda, motivera och utveckla människor på ett sätt som gör avtryck i deras liv för alltid.

Läs mer

Rekryteringsprocessen

Du startar din rekryteringsprocess genom att fylla i ”Ansökan del 1”. I ansökans första del är vi intresserade av vad det är som motiverar dig att söka ledarskapsprogrammet. Vi ställer även frågor om din utbildningsbakgrund och dina tidigare erfarenheter.

Har du, utifrån ansökans första del, en profil som matchar vårt ledarskapsprogram skickar vi ”Ansökan del 2”. Här lär vi känna dig ännu bättre genom frågor som rör ledarskap, drivkrafter, värderingar och värdegrund.

Rekryteringsprocessen Jag vill veta mer

Bli en ledare som lämnar avtryck – för alltid!