Malin blev skolledare efter programmet

Ibland går det fort. I början av 2015 letade civilingenjören Malin Måhlberg efter ett meningsfullt jobb. Hon drevs av att hjälpa barn och unga på fritiden och ville nu också göra det på sitt jobb. Av en slump hittade hon Teach for Sweden och fastnade: ”Alla barn kan, det lät bara så rätt.” Två och ett halvt år senare började hon jobba som skolledare.

Malin har en bakgrund som civilingenjör inom design och produktframtagning. Hon har arbetat i Stockholm, Berlin och New York. Efter ett halvår som managementkonsult ville hon byta från, enligt henne själv, långa och meningslösa IT-dokument mot något där hon verkligen skulle kunna göra skillnad. Av en slump hittade hon Teach for Sweden, sökte ledarskapsprogrammet och kom med. Hennes mamma är före detta lärare och rektor, därför var Malin redan insatt i skolan och steget till att bli lärare blev inte så främmande. För Malin var programmet väldigt givande både för sin lärarroll och skolledarroll.

Allt som man gjorde under programmet passar så bra i undervisningen. Vi lärde oss mycket som jag fick nytta av direkt i lärarrollen. Jag minns alla tekniker som jag kunde använda för att leda klasser och för att få eleverna delaktiga. Det är mycket du får i programmet som man inte får med sig från andra lärarutbildningar. Jag upplever att jag hade bra på fötterna när jag började som skolledare, trots min korta erfarenhet som lärare. Jag hade bra koll rent teoretiskt på mycket inom undervisning, elevhälsa och skolutveckling, även om jag inte hade hunnit utöva allt rent praktiskt.

Malin trivdes bra som lärare, men hon ville mer. Hon ville göra skillnad för fler barn. Det fanns en frustration över att hon bara kunde hjälpa de tre klasserna hon undervisade. Det var anledningen till att hon sökte sig vidare till en skolledarroll.

”Det var fantastiskt att hjälpa eleverna och jag fick så underbara relationer med dem. Men det gick för långsamt och jag ville nå ut till fler. Jag bytte till biträdande rektor på en annan skola. Jag tänkte att om jag har en skolledarroll kan jag vara med och lyfta hela skolan och stötta personalen samt förbättra förutsättningarna för lärarna. Då kan de förhoppningsvis få större möjlighet att hjälpa eleverna ännu mer.”

Förutom verktyg och modeller har Malin med sig fler erfarenheter från programmet i sin skolledarroll. Det är framförallt en känsla från programmet som hon tog med sig och som hon idag jobbar för att skapa på sin arbetsplats.

”Jag minns att det var en fantastisk trygghet bland oss som gick programmet. Även att man var tvungen att kämpa och jobba otroligt mycket själv så kändes det aldrig som att jag var ensam, utan mer som att vi var ett stort team. Jag hade så bra uppbackning från de andra som gick programmet och min ledarutvecklare. Den tryggheten tog jag med mig och nu försöker jag att ha samma förhållningssätt mot kollegorna på min nuvarande skola. Jag försöker vara en person man alltid kan komma till om det är något eller bara för att bolla tankar och idéer. Personalen ska känna att det finns stöd från ledningen. Lärarna på Ängskolan är otroligt skickliga och kämpar verkligen för att alla elever ska lyckas.”

Som biträdande rektor har Malin fokuserat på de eleverna som har det svårast i skolan. Hon har engagerat sig i arbetet med elevhälsan, trygghetsteamet och arbetet mot mobbning. En del av hennes fokus tror hon har sin grund i Teach for Swedens tydliga arbete mot sin vision.

Jag brinner för att hjälpa barnen som har det allra tuffast. Att alla elever kan tillgodogöra sig undervisningen. Det passar inte alla elever att sitta 30 stycken i ett klassrum. Vi har därför skapat en mindre grupp. Vissa elever är där jämt och andra är där ibland. Det har varit fantastiskt bra för dessa elever. Det har hjälpt flera elever som inte har varit i skolan alls till att komma tillbaka och klara flera ämnen. Jag tror att mitt engagemang kring detta hänger ihop med den vision vi jobbade mot i programmet; Att en dag ska alla barn kunna välja sin egen framtid.

Fakta om Malin

Cohort: 2015.

Bor: I Stockholm.

Gör: Är biträdande rektor på Ängskolan 7–9.

Bild av utmaningar i svenska skolan: Pojkars skolresultat. Jag tror att det till stor del beror på att vi vuxna har olika förväntningar på pojkar och flickor. Pojkar ska leva upp till könsrollen att de ska vara tuffa och det är inte tufft att plugga. Tjejer ska leva upp till sin roll att vara en ”duktig flicka” och där ingår det att plugga. Detta hänger i sin tur ihop med ungdomskriminalitet. Får man alla pojkar att komma in på gymnasiet så är det inte lika många som kommer vara med i gängkriminalitet.

Tips till sökande: I allt du gör, ha barnen bästa i fokus. Fråga dig alltid ”det här jag gör nu, leder det till att det blir bättre för barnen?”. Om du har det tänket kommer det gå bra.