Nästa nya samarbetspartner att presentera är Kalix kommun!

Nästa nya samarbetspartner att presentera är Kalix kommun!

Vi på Teach for Sweden är väldigt glada för att samarbetet nu är igång. Vi ställde några frågor till Elisabeth Karlsson som är utvecklingsledare Utbildningsförvaltningen.

Elisabeths förväntningar på samarbetet är ett ömsesidigt lärande där de ska ta emot programdeltagare som berikar samtidigt som personerna kommer att lära sig massor i deras verksamhet. Kalix hoppas också på utbyte med andra huvudmän som samarbetar med Teach for Sweden. På sikt förväntar de sig att samarbetet ska utmynna i att kommunen får fler legitimerade lärare i verksamheten.

”Vi har valt att inleda ett samarbete med Teach for Sweden eftersom vi är behov av legitimerade lärare inom matematik och de naturvetenskapliga ämnena på högstadiet. Visionen som Teach for Sweden verkar för där ledarskapet i klassrummet lyfts som en nyckelfaktor för en likvärdig skola samt för att alla barn ska lyckas i skolan, passar väl in i det arbete som redan pågår hos oss på vår väg att skapa Sveriges bästa skola.”

Elisabet tycker att man ska söka programmet eftersom man får jobba med ett yrke där man verkligen kan göra skillnad och lämna avtryck. Hon känner att man som student kommer att ha stor nytta av den betoning på ledarskapet som Teach for Swedens utbildning ger. Hon belyser också att kommunen har en bra skolmiljö.

”Hos oss i Kalix kommer man att möta en skolmiljö som ligger i framkant. Vi har 2019 blivit utsedda till landets 3:e bästa skolkommun i Lärarförbundets ranking. Vi har duktiga och engagerade lärare som kommer att bli goda kollegor i arbetslaget och rektorer som prioriterar det pedagogiska ledarskapet.”

Kalix har också en väl fungerande elevhälsa med spetskompetens inom olika områden och de prioriterar rörelse under skoldagen. Tillgången på digitala verktyg är god och det finns ett pedagogiskt tänk kring hur tekniken ska användas i undervisningen. Kommunen är väl rustade för att ta emot programdeltagare.

”Hos oss finns goda möjligheter till kollegialt lärande i olika nätverk som leds av Utbildningsförvaltningens verksamhetsutvecklare. De kan också fungera som ett stöd och bollplank för lärare som är nya i yrket. Vi har mycket att erbjuda TFS-studenterna och ser fram emot att möta dem i vår verksamhet!”

Vi på Teach for Sweden hoppas att vi tillsammans hittar ledare som vill göra skillnad som lärare i Kalix!