Elever i skolan

Nytt upplägg för studierna i ledarskapsprogrammet – 60hp

Från och med hösten 2024 kommer upplägget för studierna i ledarskapsprogrammet hos Teach for Sweden att ändras från tidigare 90 högskolepoäng till 60hp. Med förändringen kommer ett större antal personer få chansen att söka programmet och bli behöriga inom fler ämnen – i slutändan fler skickliga lärare som leder eleverna i klassrummet.

Resultatet från PISA 2022 visade att 15-åringar i Sverige har försämrade studieresultat, och enligt Skolverket är det framför allt fler bra lärare som eleverna behöver för att lyckas i klassrummet. Där vill Teach for Sweden göra skillnad, och med förändringen till 60hp kommer fler att kunna söka programmet – personer som kanske aldrig hade blivit lärare annars.

– Med förändringen till 60hp kommer vi både kunna locka fler personer till läraryrket, och ge dem behörighet inom fler ämnen. För våra deltagare kommer utbildningen också att bli mer hållbar eftersom vi minskar studietakten och frigör ännu mer utrymme till det ledarskapsfokus som vi lär ut, säger David Näsvall, akademi- och analysansvarig på Teach for Sweden.

I ledarskapsprogrammet ingår en särskild kompletterande pedagogisk utbildning som TFS har tillsammans med Luleå tekniska universitet (LTU). Upplägget för utbildningen är unikt i hur deltagarna i programmet blir anställda på högstadieskolor med stora behov samtidigt som de studerar. De arbetar fyra dagar i veckan och har en dag avsatt och betald för studier. Den kunskap som deltagarna lär sig i utbildningen kommer direkt att tillämpas i klassrummet.

– Under programmet lär vi ut det som är nödvändigt för att kunna vara en bra lärare i klassrummet. Med förändringen till 60hp blir det ett större fokus på ledarskap och praktisk yrkeskunskap. Vi vill göra skillnad för barnen och då behöver vi fler skickliga lärare som är trygga ledare i klassrummet och i samhället, avslutar Näsvall.

För mer information, kontakta gärna:

Karl Larsson, kommunikatör på Teach for Sweden.

Karl.larsson@teachforsweden.se